Sognets præster

Heidi Bisgaard (Studieorlog i okt., nov. og dec. 2017)

kirkebogsførende sognepræst

Ebeltoft præstegård, Grønningen 11, 8400 Ebeltoft

86341117 /  hbis@km.dk

Mogens Birk Sørensen

sognepræst - vikar for heidi Bisgaard i okt. nov. og dec. 2017

Gormsvej 54, Voel, 8600 Silkeborg

21734462 / mobs@km.dk

Juma Nellemann Kruse

Sognepræst

Grenåvej 647K, 8541 Skødstrup

21605350 / jukr@km.dk