Sognets præster

Heidi Bisgaard 

Kirkebogsførende sognepræst

Ebeltoft præstegård, Grønningen 11, 8400 Ebeltoft

86341117 /  hbis@km.dk

Maria Louise Sønderby Andersen

Sognepræst

Bøgeslugten 4, 8400 Ebeltoft

Telefon 21 80 41 60 / mlsa@km.dk

Juma Nellemann Kruse

Sognepræst

Grenåvej 647K, 8541 Skødstrup

21605350 / jukr@km.dk