Nyttige Links

Den danske Folkekirke

Kirkeministeriet

Alt om folkekirken

Find et sogn

Vores Stift – Århus Stift                                                             

Vores Provsti – Syddjurs Provsti 

Skole og Kirke samarbejde i Syddjurs                                      

Alt om Danmarks Kirker                                                            

Folkekirken i Udlandet (Danske Sømands- og Udlandskirker)  

Samarbejdet med andre kirker (Det mellemkirkelige Råd)       

Samarbejdet her i landet (Danske Kirkers Råd)                       

Landsforeningen af Menighedsråd                                          

Den danske Præsteforening  

 

Folkekirkelige organisationer

Folkekirkelige organisationers Fællesudvalg (FKOF)                

Kirkens Korshær                                                                      

Folkekirkens Nødhjælp                                                            

De samvirkende Menighedsplejer                                           

Det danske Bibelselskab                                                         

Missionsselskaberne (Dansk Missionsråd)                              

Indenlandsk Sømandsmission                                                

Kirkens integrationsarbejde (Tværkulturelt Center)              

Kirke og Miljø (Grøn Kirke)                                                      

 

Kristendom – tro – religion

Bibelen online                                                                       

Den danske Salmebog                                                   

Folkekirken   

Kirken i Østjylland

Røsten - et gratis digitalt magasin, der bringer stof fra folkekirken på tværs af Aarhus Stift

Kirken og andre religioner (Tværkulturelt Center)                 

Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark                       

Grundtvigianisme (Grundtvigs Forum)                                  

Højkirkelighed i Danmark                                                     

Bevægelsen Tidehverv                                                         

Luthersk Missionsforening                                                   

Tro, Etik og Eksistens                                                          

Gudstjenester på DR-kirken                                                

Morgenandagten i radioen

Film og Tro                                                                          

 

Lokalsamfundet og kultur 

Det sker i Ebeltoft

Ebeltoft – lokalt nyt                                                                   

Ældresagen i Ebeltoft                                                         

OK-klubben i Ebeltoft                                                          

Kulturministeriet i Ebeltoft på Facebook