Meninghedsrådets medlemmer

Formand

Peter Vibe

Haldkjærvej 3, Egsmark, 8400 Ebeltoft

4278 7004 / vibe@ny-post.dk

Næstformand

Sytte Lund 

Hestehaven 5, 8400 Ebeltoft 

8619 6729 / syttelund@hotmail.com

Kasserer

Ove Sølvsten

Fyrrehøjen 10, 8400 Ebeltoft 

5360 1209 / ovesolvsten@gmail.com

Kirkeværge

Hans Berg

Søndergade 25, 8400 Ebeltoft

8634 1598 / 2444 0802 / hansberg@mail.dk

Kontaktperson

Aase Møgelvang Bang

Skovbovej 8, 8400 Ebeltoft

2544 4002 / aasebang@me.com

Skole-Kirke samarbejdet

Kamma Povlsen

Fresiavej 11, 8400 Ebeltoft

8634 6078 / 4034 1315 / kamma.povlsen@gmail.com

Andrew Sayers 

Søhusparken 16B, 8400 Ebeltoft

4215 6086 / andrewsayers21@gmail.com

Kristina Anna Nielsen

kristina_anna@hotmail.com

Frank Sørensen

Rønnevej 7, 8400 Ebeltoft

2029 5882 / frank20295882@yahoo.dk

Dorthe Kruse

Skansen 10, st., 8400 Ebeltoft

2348 5918 / dorthekruse@gmail.com

Thorkil Hørlyk

Kornvangen 15, 8400 Ebeltoft

2664 9848 / thorkilh@gmail.com

Stedfortrædere

Per K. Jensen

Lone Sønderbek

Medvirkende personer uden for menighedsrådet

Per K. Jensen, bygningssagkyndig

8634 4522 / ullaper@jensen.mail.dk

Pia Nielsen, pædagogisk projektmedarbejder

2035 2595 / pia@skolekirkesyddjurs.dk

Elin Vibe, strikkecafé

2897 1181 / vibe@ny-post.dk 

Grethe Krølner, Koordinator for de frivillige

6088 3431 / grethe@krolner.dk

Annette Blicher Hansen, Kunstudvalget

2871 9222 / annette.blicher@gmail.com

Gerda Christophersen, webansvarlig / webmaster

2082 1734 / gerdachr@gmail.com

Udvalg

 

Kirke-, kirkegårds- og bygningsudvalget:

 • Hans Berg
 • Ove Sølvsten
 • Peter Vibe
 • Thorkil Hørlyk

 

Aktivitetsudvalget:

 • Heidi Bisgaard
 • Maria Sønderby
 • Juma Nellemann Kruse
 • Andrew Sayers
 • Thorkil Hørlyk
 • Kamma Povlsen
 • Kristina Anna Nielsen

 

Kommunikationsudvalget:

 • Heidi Bisgaard
 • Maria Sønderby
 • Andrew Sayers
 • Sytte Lund
 • Webmaster Gerda Christophersen

 

Arbejdsmiljøudvalget:

 • Aase Bang
 • Lars Pedersen
 • Niels Jørgen Petersen

 

Personaleudvalget:

 • Aase Bang
 • Peter Vibe
 • Sytte Lund

 

Kunstudvalget:

 • Annette Blicher Hansen
 • Heidi Bisgaard
 • Kristina Anna Nielsen

  

Valgbestyrelse:

 • Kamma Povlsen, formand
 • Dorthe Kruse
 • Andrew Sayers

 

Menighedsplejens bestyrelse:

 • Dorthe Kruse
 • Heidi Bisgaard
 • Sytte Lund
 • Andrew Sayers
 • Maria Louise Sønderby Andersen
 • Juma Nellemann Kruse


Diakoniudvalget:

 • Kristina Anna Nielsen
 • Maria Sønderby