Fakta om menighedsråd

I folkekirken er menighedsrådet sognemenighedens demokratisk valgte råd, som styrer en lang række af sognets anliggender.

Dets vigtigste opgaver er at

  • administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
  • administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken.
  • forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
  • medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
  • ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v.
  • deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd.
  • deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Menighedsrådsmøder

PLANLAGTE MØDER I 2019:

Torsdag den 17. januar kl. 18.15

Torsdag den 28. februar kl. 18.15

Torsdag den 14. marts kl. 18.15  (Godkendelse af årsregnskab 2018)

Torsdag den 11.april kl. 18.15

Torsdag den 9. maj kl. 18.15 

Torsdag den 6. juni kl. 18.15 (Godkendelse af foreløbig budget 2020)

Torsdag den 15. august kl. 18.15

Torsdag den 12. september kl. 18.15 

Torsdag den 10. oktober kl. 18.15  (Godkendelse af det endelige budget for 2020)

Torsdag den 7. november kl. 18.15, (Konstituering)