Fakta om menighedsråd

I folkekirken er menighedsrådet sognemenighedens demokratisk valgte råd, som styrer en lang række af sognets anliggender.

Dets vigtigste opgaver er at

  • administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
  • administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken.
  • forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
  • medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
  • ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v.
  • deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd.
  • deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Menighedsrådsmøder

PLANLAGTE MØDER I 2020:

Torsdag den 23. januar kl. 18:15

Torsdag den 20. februar kl. 18:15  AFLYST!

Torsdag den 19. marts kl. 18:15 (Godkendelse af årsregnskab 2019) AFLYST!

Torsdag den 16. april kl. 18:15  AFLYST!

Torsdag den 14. maj kl. 18:15  AFLYST!

Torsdag den 11. juni kl. 18:15 (Godkendelse af foreløbig budget 2021)

Torsdag den 6. august kl. 18:15

Torsdag den 17. september kl. 18:15

Torsdag den 8. oktober kl. 18:15 (Godkendelse af det reviderede regnskab)

Torsdag den 12. november kl. 18:15 (Godkendelse af det endelige budget + konstituering)