Fakta om menighedsråd

I folkekirken er menighedsrådet sognemenighedens demokratisk valgte råd, som styrer en lang række af sognets anliggender.

Dets vigtigste opgaver er at

  • administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
  • administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken.
  • forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
  • medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
  • ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v.
  • deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd.
  • deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Menighedsrådsmøder

PLANLAGTE MØDER I 2021:

Torsdag den 21. januar kl. 16:30 – online

Torsdag den 25. februar kl. 18:15

Torsdag den 18. marts kl. 18:15 (Godkendelse af årsregnskab 2020)

Torsdag den 15. april kl. 18:15

Torsdag den 20. maj kl. 18:15

Torsdag den 17. juni kl. 18:15 (Godkendelse af foreløbig budget 2021)

Sommerferie

Torsdag den 19. august kl. 18:15

Torsdag den 16. september kl. 18:15

Torsdag den 14. oktober kl. 18:15 (Godkendelse af det reviderede regnskab)

Torsdag den 11. november kl. 18:15 (Godkendelse af det endelige budget og konstituering)

Alle møder afholdes i Sognegården

 

 

 

 

Referater af menighedsrådsmøder i 2021

Den 21. januar 2021

Den 25. februar 2021

Den 18. marts 2021

Den 15. april 2021

Den 20. maj 2021

Den 17. juni 2021

Sommerferie

Den 19. august 2021

Den 16. september 2021

Den 14. oktober 2021

Den 11. november 2021