Fakta om menighedsråd

I folkekirken er menighedsrådet sognemenighedens demokratisk valgte råd, som styrer en lang række af sognets anliggender.

Dets vigtigste opgaver er at

  • administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
  • administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken.
  • forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
  • medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
  • ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v.
  • deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd.
  • deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Menighedsrådsmøder

PLANLAGTE MØDER I 2021:

Onsdag den 6. januar kl. 18:15

Torsdag den 25. februar kl. 18:15

Torsdag den 18. marts kl. 18:15 (Godkendelse af årsregnskab 2020)

Torsdag den 15. april kl. 18:15

Torsdag den 20. maj kl. 18:15

Torsdag den 3. juni kl. 18:15 (Godkendelse af foreløbig budget 2021)

Torsdag den 19. august kl. 18:15

Torsdag den 16. september kl. 18:15

Torsdag den 14. oktober kl. 18:15 (Godkendelse af det reviderede regnskab)

Torsdag den 11. november kl. 18:15 (Godkendelse af det endelige budget og konstituering)