Fakta om menighedsråd

I folkekirken er menighedsrådet sognemenighedens demokratisk valgte råd, som styrer en lang række af sognets anliggender.

Dets vigtigste opgaver er at

  • administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
  • administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken.
  • forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
  • medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
  • ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v.
  • deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd.
  • deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Menighedsrådsmøder

PLANLAGTE MØDER I 2017:

Torsdag den 19. januar kl. 19.00

Torsdag den 23. februar kl. 19.00

Torsdag den 23. marts kl. 19.00 (Godkendelse af årsregnskab 2016)

Torsdag den 20. april kl. 19.00

Torsdag den 18. maj kl. 19.00

Torsdag den 8. juni kl. 19.00 (Godkendelse af foreløbig budget 2018)

Torsdag den 17. august kl. 19.00

Torsdag den 21. september kl. 19.00

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 (Godkendelse af det reviderede regnskab samt det endelige budget)

Torsdag den 16. november kl. 19.00 (konstituering)