Fakta om menighedsråd

I folkekirken er menighedsrådet sognemenighedens demokratisk valgte råd, som styrer en lang række af sognets anliggender.

Dets vigtigste opgaver er at

  • administrere kirkens bygninger, herunder kirker og præstegårde.
  • administrere de kirkegårde, der hører under folkekirken.
  • forestå sognets økonomi, herunder lave budgetter og regnskaber.
  • medvirke ved ansættelse af præster i sognet.
  • ansætte og virke som arbejdsgiver for kordegne, gravere, organister, sangere m.v.
  • deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd.
  • deltage i tilrettelæggelsen af gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Menighedsrådsmøder

PLANLAGTE MØDER I 2018:

Torsdag den 11. januar kl. 19.00

Torsdag den 8. februar kl. 19.00

Torsdag den 15. marts kl. 18:15 (Godkendelse af årsregnskab 2017)

Torsdag den 19. april kl. 18:15

Torsdag den 17. maj kl. 18:15

Torsdag den 7. juni kl. 18:15 (Godkendelse af foreløbig budget 2019), Flyttet til den 31. maj

Torsdag den 16. august kl. 18:15

Torsdag den 13. september kl. 18:15

Torsdag den 11. oktober kl. 18:15 (Godkendelse af det reviderede regnskab)

Torsdag den 8. november kl. 18:15 (Godkendelse af det endelige budget og konstituering)