Kirkernes medarbejdere

Linda Kvist Skytte

kordegn

Kirkekontoret

8634 1674 

Lars Pedersen 

kirketjener i Ebeltoft, Dråby og Handrup kirker

2123 2142 

Christoffer Holmriis Steffansen

organist i Ebeltoft, Dråby og Handrup kirker, leder af Kirkens projektkor

5127 0423

steffansen@hotmail.com

Lars Hastrup

kirkesanger

Jeanette Bonde

kirkesanger, leder af Kirkens børnekor

4044 8076

korleder.ebeltoftkirke@gmail.com

 

 

Kristine Mågård - barselsvikar

kirkesanger, leder af Kirkens børnekor

4044 8076

korleder.ebeltoftkirke@gmail.com

 

 

Kirkegårdens medarbejdere

Niels Jørgen Petersen

kirkegårdsleder

2445 9794 

Susanne Skødt

kontorassistent

Kirkegårdskontoret

8634 3595

Karen Sunds, gartner

Peter Munk Jakobsen, gartner

Mette Helbo Sørensen-Moeslund, gartner

Jan Kjellerup, gartneriarbejder

Heidi Høiris Vistrup, gartneriarbejder

Dunja Hansen, gartneriarbejder

Lone Sørensen, gartner

Sandi Landvad Eriksen, Gartner

Kirkekontoret

Kirkekontoret finder man i Ebeltoft Sognegård på adressen:

Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft

telefon: 8634 1674 - email: lks@km.dk

Skriv e-mail til Kirkekontoret på en sikker formular *

*) Sendes ved brug af din NemID, eventuelt svar modtager du i din e-Boks.
Brug altid sikker formular, når den du sender fortrolige oplysninger, som f.eks. CPR-nr.

 

Kordegn: Linda Kvist Skytte

Åbningstider:

Tirsdag - fredag kl. 9.00-13.00

Torsdag også kl. 16.00-18.00 

Ebeltoft Sognegård

Kirkegårdskontoret

Administrationen af kirkegårdene i Ebeltoft, Dråby og Handrup foregår fra kontoret på kirkegården i Ebeltoft.

Telefon: 8634 3595 - E-mail: edh.kirkegaarde@os.dk

Skriv e-mail til Kirkekontoret på en sikker formular *

*) Sendes ved brug af din NemID, eventuelt svar modtager du i din e-Boks.

Brug altid sikker formular, når du sender fortrolige oplysninger som f.eks. CPR-nr.

 

Kontorassistent: Susanne Skødt

Åbningstider:

Mandag og onsdag kl. 10.00-13.00

samt fredag kl. 10.00-12.00.

Kirkegårdsleder på de fire kirkegårde: 

Niels Jørgen Petersen

Han træffes alle hverdage på telefon 2445 9794.

Kirkegårdskontor/mandstabsbygning på Ebeltoft Kirkegård