Handrup Kirke

Kirken foran landsbyen
Aktiver billedet og kom med indenfor i kirken!

Kirkens historie

Kirkerummet

Handrup Kirke, der er smukt beliggende i Handrup Bakker, var oprindelig annekskirke til Dråby Kirke. Med ønsket om en kirke i den vestlige del af sognet, blev der i 1898 nedsat en privat kirkekomite med det formål at skaffe den nødvendige kapital til opførelsen af kirken. 1901 købte man en grund for 450 kr., og et projekt blev udarbejdet. Samtidig ansøgte man staten om et tilskud på 10.000 kr. hvilket efter et par afslag blev bevilliget under forudsætning af, at komiteen selv skaffede en driftskapital på 2.000 kr.. Efter en husstandsindsamling lykkedes det at nå målet, og opførelsen af Handrup Kirke kunne påbegyndes. I januar 1902 blev kirken med dens 100 siddepladser indviet.

Kirkens inventar

Kobberslangen
Alter

I 1911 skænkede Anna Bendix kirken et alterbillede, der forestillede kobberslangen i ørkenen; og året efter fik kirken sit første harmonium, skænket af menigheden. Briggen, der blev ophængt i 1912, er bygget og skænket af fhv. matros og landpostbud Carl Nielsen. I 1970 donerede anonyme beboere elektrisk lys i kirken, til afløsning af de gamle petroleumslamper. To af de gamle lamper er opsat i kirken. Alterbilledet fra 1911 blev i 1972 udskiftet med det nuværende alterbillede, der forestiller ”Jesu indtog i Jerusalem”. Billedet, som blev skænket af en anonym giver, er malet af professor Kræsten Iversen og er et forstudie til en glasmosaik, som kan ses i Risskov kirke. Et nyt harmonium blev samtidig taget i brug, det fungerede ind til 1989, da kirkens nuværende orgel på 6 stemmer blev opstillet.

Døbefond
Prædikestol
Kirkeskibet
Orglet

I årenes løb er kirken tre gange blevet ramt af lynnedslag. Hver gang er altertavlen blevet helt eller delvist ødelagt, mens alt det øvrige inventar ikke er blevet beskadiget.