Kirkegårdene fotograferet i september 2013

Billeder fra Ebeltoft Kirkegård

Lågen ved hovedindgangen
Hovedindgangen
View over kistegravpladser
Plæne med sten
Fællesplænen
Urnegravsteder
Plæne med sten ved springvand
Høj på toppen af kirkegården
View over vigen og byens tage

Billeder fra Dråby Kirkegård

Indgangen til kirkegården
Urnegravsteder
Kistegravsteder
Kirkegården set fra sydvest
Kirkegården set fra sydøst
Dråby gl. Skole foran indgangen

Billeder fra Annekskirkegården i Dråby

Indgangsportalen til kirkegården
Kistegravpladser
Anlæg med urnegravsteder
Plæne med sten
View over kirkegården
Kirkegården set fra sydvest

Billeder fra Handrup Kirkegård

Gamle gravsteder under store træer
Anlæg for urnegravsteder
Fællesplænen
View over urnegravstderne med "Caféen" i baggrunden
View over kistegravpladser
Nyere afdelig med kistegravpladser