Vejledning i valg af gravsted

For vejledning om valg af gravsted kan man kontakte Kirkegårdskontoret på tlf. 86343595 mandag og onsdag kl. 10.00-13.00, samt fredag kl. 10.00 - 12.00 eller kontakt kirkegårdsleder Niels Jørgen Petersen på tlf. 24459794.

Tosse-Christians gravsted

Saa mangen Sjæl til Moro

og ingen til Fortræd

Han vandred gennem Livet

og paa hans Hvilested

Ham reistes i Venlighed et Minde

af borgere i Ebeltoft

Disse få linier er en del af inskriptionen på et gravsted på kirkegården i Ebeltoft, hvoraf det også fremgår, at "Her gjemmes Støvet af Fattiglem Christian Martin Severin Lövengreen Almindelig Bekjendt under Navnet Tosse-Christian".

Læs mere