At være frivillig hjælper i kirken er et meningsfyldt arbejde

Der er mange opgaver i vores 3 kirker og Sognegården, som løses af frivillige personer, som finder både glæde og mening i, at være med i arbejdet.

For kirken har det stor betydning, at kunne kalde på en lang række frivillige, som altid er parat til at være med, når der er brug for assistance.

Der ligger en særlig værdi i, at kunne brede det kirkelige arbejde og ansvar ud på menigheden, og hvad enten man har særlige interesser og kun lidt eller lidt mere tid at give af, er der altid noget nyttigt at være med i.

Blandt de opgaver, hvor der trækkes på de frivilliges hjælp er:

  • Kirkekaffe efter gudstjenesterne
  • Højskoledage i Sognegården
  • KulturCafé i Sognegården
  • SøndagsCafé i Sognegården
  • Skærtorsdagsspisningen i Sognegården
  • Telegramvagter i kirkerne ved konfirmationerne
  • Kirkefrokoster
  • Praktiske opgaver i Sognegården og andre af kirkens huse
  • Udsmykning i kirker og Sognegården, med ny kunstudstilling hver måned
  • Og meget mere...

Har du fået lyst til at være med til et både meningsfyldt og hyggeligt samarbejde, så er du velkommen til at kontakte Grethe Krølner fra menighedsrådet på telefon 60883431 eller på mail: grethe@krolner.dk.