Rammerne for det kirkelige arbejde i Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn

Sognets administration

Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn styres af et menighedsråd på 12 medlemmer. Rådet holder 10 ordenære menighedsrådsmøder i løbet af kirkeåret. Til at servicere menighedsrådet og sognets ca. 7000 folkekirkemedlemmer er der ansat en en kordegnkirkekontoret.

Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn er en del af Syddjurs Provsti i Aarhus Stift.

Kirkerne, præsterne og kirkernes øvrige personale

Ialt rådet sognet over tre kirker. Ebeltoft Kirke, Dråby Kirke og Handrup Kirke.

Sognet har tre præster ansat - to på fuld tid og én på halv tid. Endvidere har sognet en kirketjener, som servicerer alle sognets kirker. Ligeledes er der en fastansat organist, som spiller i kirkerne og når der er behov for det, så tager organistvikaren over. Til at synge for i kirkerne har sognet ansat to kirkesangere.

Frivillige hjælper til

Sognet er i den lykkelige situation, at en masse frivillige har meldt sig til at hjælpe til ved servering af kirkekaffe, borddækning, ved servering af mad og oprydning ved sognets egne arrangementer i sognegården.

Sognegården summer af liv

Sognegården er omdrejningspunktet for stor aktivitet. Der holdes diverse møder og arrangementer i sognets regi, men også andre organisationer lejer sig ind i lokalerne. Kirkekontoret findes i sognegården. Endvidere råder sognet over to præsteboliger, som bebos af 2 af vore sognepræster.

Kirkegårdene og deres personale

Sognet råder over fire kirkegårde. Disse holdes af et dygtigt hold på to gartnere og tre gartneriarbejder og en kirkegårdsleder. Selve administrationen af kirkegårdene foretages af kirkegårdslederen og en kontorassistent på kirkegårdskontoret.

Søger du mere information?

Hvis du vil vide mere om folkekirken og relaterede emner, så kan du måske finde det du søger via de nyttige links på denne hjemmeside.