Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

Af: Per Norup Koch
Overvejer du at stille op til menighedsrådsvalget, og dermed medvirke til at præge det lokale kirkeliv, eller vil du gerne høre mere om menighedsrådsarbejdet, så mød op til orienteringsmødet, der finder sted tirsdag den 18. august d.å. kl. 19:00 i Sognegården. Her vil det nuværende menighedsråd fortælle om sit arbejde, og om hvordan valgforsamlingen/menighedsrådsvalget tirsdag den 15. september d.å. foregår.

I år skal der være valg til menighedsrådene i Danmark, og for første gang sker dette efter en ny valgform. Orientering herom finder sted samme dag over hele landet. Og det gør den senere valgforsamling også.

Hvad laver et menighedsråd?

Det er svært at beskrive kort, men det skal overordnet skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet. Menighedsrådet, som præsterne automatisk er medlemmer af, sætter retningen for det lokale kirkeliv. Det medvirker til planlægningen af, hvilke aktiviteter der skal finde sted i kirkerne og Sognegården, herunder koncerter, foredrag, evt. ansættelse af præster, bygningsrestaurering/vedligeholdelse mv. Arbejdet spænder vidt og er meget berigende.

Ebeltoft- Dråby-Handrup Sogns menighedsråd består af 11 frivillige, der er valgt af sognets folkekirkemedlemmer. Præsterne er som sagt automatisk medlemmer af menighedsrådet og kirkens øvrige ansatte vælger en medarbejderrepræsentant. Menighedsrådene er helt igennem en demokratisk styreform.

Der bydes på en forfriskning. Vi glæder os til at se dig.

Per Norup Koch, formand

Del dette: