Syddjurs Provsti har fået ny hjemmeside

Af: Morten Bay-Mortensen
Provstiets nye hjemmeside i denne uge er gået i luften: folkekirkensyddjurs.dk Baggrunden for siden er Menighedsrådsvalget 2020, og formålet med den er: Informere om menighedsrådsvalget, om menighedsrådsarbejdet, indbyde til deltagelse og ikke mindst præsentere kirkens betydning for mennesker i lokalsamfundet.

Sidens ambition er at præsentere et levende kirkeliv i Syddjurs, navnlig fortalt gennem personer. De personlige beretninger blander sig derfor med fortællinger om, hvordan man er kirke rundt om i sogne og pastorater i Syddjurs. 

Billedsiden skal understrege, at kirken indgår i nær sammenhæng med sine omgivelser. Dertil kommer bonusmateriale i form af videoer og podcast. I år løser denne side et aktuelt PR-behov, men har også langsigtet potentiale til at kunne levere en fælles fortælling om det syddjurske kirkeliv, og dermed blive en gevinst for hele provstiet. 

Hjemmesidens basis og grundstruktur er skabt af firmaet Worth-Keeping i Kolind /Anne Steen, og vi har fået mange af Anne Steens fine fotos på siden. Teksterne er dels indhentet fra menighedsråd og præster, og dels produceret her i ”kirkekommunikationen”. Navnlig vores projektmedarbejder Elisabeth Kjærsgaard Jespersen har de seneste uger lagt et stort arbejde i en opsøgende indsats med interviews med personer, skrivning af tekster samt opdatering og tilretning af hjemmesiden. 

Nogle af historierne løfter vi ind på kirkesiderne i Adresseavisen: Fx i denne uge en artikel med Elsa Holmer, Agri-Egens og i næste uge Jens Christiansen, Tøstrup.

Håber I kan lide resultatet. Kommentarer og forslag modtages gerne. Bemærk, at siden er under stadig udvikling og opdatering, og der kommer fortløbende nye tekster, videoer og billeder på.

Morten Bay-Mortensen

Kommunikationspræst i Norddjurs og Syddjurs Provstier
Sognepræst Thorsager-Bregnet-Feldballe

Del dette: