Hjertestarter ved Handrup Kirke

Af: Kurt Hansen
Menighedsrådet har indkøbt en hjertestarter, som placeres i et udendørs skab på nordsiden af det tidligere kapel ved indkørslen til Handrup Kirke. Hjertestarteren er således offentlig tilgængelig og kan benyttes af alle i området – skabet er synlig fra Tinghøjvej.

Menighedsrådet modtog forespørgsel om det var muligt at få hjertestartere placeret i kirkerne. Da det er ret bekosteligt at anskaffe en hjertestarter, blev det indledningsvis undersøgt om der i forvejen fandtes en hjertestarter i nærheden af de enkelte kirker.

Det viste sig, at der i Ebeltoft er placeret en starter på Havnevej 10c, St. – på hjørnet af nordvæggen til Café løCruQ. Det er den midterste af de 3 boligblokke ud mod havnebassinet. Afstanden fra kirken hertil er ca. 350 m. Endvidere findes der en hjertestarter ved Ebeltoft Idrætscenter (EBIC), Østerallé 17 – starteren hænger 15 m til højre for hoveddøren i et grønt skab. Afstanden fra kirken hertil er ca. 500 m.

I Dråby findes en offentlig tilgængelig hjertestarter ved Naturbørnehaven Dråbitten, Dråby Bygade 24 – starteren er placeret på gavlen ud til gaden. Afstanden fra kirken hertil er ca. 260 m.

I Handrup er der mere end 2 km til den nærmeste offentlig tilgængelig hjertestarter. Derfor besluttede menighedsrådet at opsætte en hjertestarter ved Handrup Kirke.

Del dette: