Sognegårdens ydervægge trænger til renovering

Af: Kurt Hansen
Hen over sommeren vil håndværkere være i gang med at give Sognegårdens syd- og østfacade en overhaling, så væggene igen kan fremstå pæne og hvide.

Der har i flere år været problemer med at malingen på den nederste del af facaderne skaller af. Håndværkere har ved flere lejligheder arbejdet på at gøre væggene pæne, men problemet er hver gang dukket op igen. Eksperter har set på sagen og er nået frem til, at det nødvendigt at fjerne maling og puds på væggene og derefter vandskure dem inden der males på ny. I først omgang er det facaden ud mod Kirkegade og facaden ned langs med parkeringspladsen der får den store tur, da disse vægge er de mest medtagne. Arbejdet med at gøre væggene klar til at kunne males igen vil stå på i sommerferien, hvor der ikke er ret meget aktivitet i Sognegården. Hvornår væggene kan males hvide igen afhænger af hvor hurtigt væggene tørrer op efter vandskuringen.

Del dette: