Fødsel - dåb - navngivning

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten. 

 

Læs mere om dåb og få inspiration og svar på eventuelle spørgsmål på folkekirken.dk

 

Fødselsanmeldelse

Forældres anmeldelsespligt er bortfaldet. Kun i de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen, skal forældrene anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage. Se på borger.dk

Omsorgs- og ansvarserklæring

Ønsker forældrene at indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, skal det gøres indenfor 14 dage fra barnets fødsel. En omsorgs- og ansvarserklæring giver fælles forældremyndighed og kan indgives, når moderen er myndig og ikke er gift. Se på borger.dk

Blanketter kan findes på www.personregistrering.dk

Der henvises også til kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk 

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb og sker ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret. Se på borger.dk

Aftal dåb

I skal henvende jer til kirkekontoret eller præsten i sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Ankestyrelsens hjemmeside. 

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navn og adresser til kirkekontoret. Se mere på folkekirken.dk