Dødsfald - begravelse - bisættelse

Alle dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret senest to hverdage efter dødsfaldet.

Dette kan ske gennem en bedemand, der tager sig af alt det praktiske omkring et dødsfald. Man kan også henvende sig direkte på kirkekontoret.  

Hvis man ønsker en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal man henvende sig på kirkekontoret eller til præsten. Bedemanden kan også være behjælpelig med at arrangere det. De efterladte har en samtale med præsten, hvor de pårørende fortæller om den afdøde, og man taler om, hvad der skal siges i kirken og om hvilke salmer, der skal synges.

Se også kirkeministeriets hjemmeside  

 

Kirkelig begravelse eller bisættelse

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om håb og trøst.

Ved en kirkelig begravelse eller bisættelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

Jordpåkastelse

I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene: "Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå." De tre håndfulde jord peger på bevægelsen: Liv. Død. Liv.