Menighedsrådsvalg 2020

Orienteringsmøde tirsdag 18. august kl. 19.00 i Sognegården

Velkommen! Orienteringsmødet i forbindelse med Menighedsrådsvalg 2020 vil forme sig som det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet vil fortælle om arbejdet i det forgangne år og orientere om forventelige tiltag i det kommende år. Derpå følger orientering om valget til menighedsrådet, som vil finde sted i september. Der åbnes for spørgsmål fra salen og eventuelt debat. Hvis du vil have indflydelse på kirkens liv i Ebeltoft, Dråby og Handrup Sogn og være del af menighedsrådet fremover, så er det en rigtig god ide at komme til orienteringsmødet. Der bydes på en forfriskning i løbet af mødet.

Du kan læse tre interviews samt se to videoer med nuværende medlemmer af menighedsrådet herforneden. 

Folkekirken er folkets kirke!

Sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen har interviewet Ronald Pedersen i forbindelse med menighedsrådsvalget i september og har stillet ham nogle spørgsmål om dét at sidde i menighedsrådet. Ronald Pedersen har været medlem af menighedsrådet siden 2004, og han er næstformand i menighedsrådet. Ronald er pensioneret præst, hvor han virkede i Sømands- og Udlandskirken gennem mange år.  Læs mere

I et menighedsråd er der mange spændende opgaver!

Peter Vibe fortæller i et interview i anledning af det nært forestående menighedsrådsvalg, at han blev del af Ebeltoft-Dråby-Handrup menighedsråd i 2016. Peter Vibe har været med i kirkeligt arbejde lige siden sin konfirmation – primært i KFUM & KFUK og har erfaring i at arbejde i demokratisk valgte forsamlinger. Han har været med i bestyrelsen for en grundtvig-koldsk friskole og sidst men ikke mindst har han været med i menighedsrådet for Sct. Jørgens Sogn i Svendborg, hvor han først var næstformand og derefter formand, inden han bosatte sig i Ebeltoft med sin hustru Elin. Læs mere

 

 

Vil engagere de unge og børnefamilier i kirken!

Sognepræst Maria Louise Sønderby Andersen har interviewet Dan Andersen, da der den 15. september er valg til menighedsrådet. Dan Andersen har været en del af menighedsrådet i Ebeltoft-Dråby-Handrup siden 2018 og vil gerne arbejde for at 'erobre' unge og børnefamilier tilbage til folkekirken. Dan Andersen understreger, at kirkens værdier er fundamentet til dette og menighedsrådet midlet til at få det til at ske.

Dan Andersen fortæller også om, hvordan han oplever menighedsrådet. Læs mere

 

 

Klik titlen 'Interview: Kamma Povlsen' for at se igen

Klik titlen 'Interview: Andrew Sayers' for at se igen