SkoleKirke Syddjurs

SkoleKirke-samarbejde i Syddjurs er et samarbejde mellem provstiets menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel om samarbejde mellem menighedsråd. Det har eksisteret siden 1993. 

Formålet med provstiprojektet er via en synliggørelse og profilering af kirke og kristendom i skolens nærmiljø at styrke og udbygge det lokale samarbejde mellem skolen og kirken og anspore til øget samtale og gensidig udnyttelse af de to institutioners ressourcer, såvel arbejds- og idémæssige som økonomiske. Inden for folkeskolelovens rammer og faget kristendomskundskab og tværfaglige forløb udarbejder SKsyddjurs undervisningsprojekter og læremidler til brug i skolerne. SKsyddjurs afholder kurser til støtte for samarbejdet mellem skole og sogn. SkoleKirke Syddjurs er økonomisk dækket af provstiet og menighedsrådene.

Til sparring for projektmedarbejderen er der nedsat et skolekirkeudvalg bestående af ca. 8 personer: 
3 præster og 5 menighedsrådsmedlemmer og/eller lærere i Syddjurs.  

SkoleKirke Syddjurs
Molsvej 8b
8410 Rønde

Tlf. 2035 2595, mail: info@skolekirkesyddjurs.dk

Kontoret har lukket i skolernes ferier. 

Projekter i SkoleKirke-samarbejdet 2020-21

Årsplanen indeholder tilbud til hele skoleåret og alle trin. Hvert projekt er kort beskrevet. Ved tilmelding rekvireres både undervisningsmateriale og lærervejledning.

Projekterne er oftest tværfaglige og forholder sig til de nye forenklede Fælles Mål.

Lærerkurser:

Der indarbejdes korte lærerkurser i nogle af projekterne. Man er automatisk tilmeldt ved tilmelding til projekterne. 

SkoleKirke:

Hvis der ønskes hjælp eller sparring til årsplanlægning eller tværfaglige forløb, kommer projektmedarbejderne gerne ud til lærerteams på de enkelte skoler.