Konfirmation i Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bøn og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

BEMÆRK! Forårets konfirmationer er flyttet til september måned

Grundet foranstaltningerne for at undgå smitte med coronavirus flyttes konfirmationerne til følgende datoer:

Lørdag den 12. september 2020 i Ebeltoft kirke kl. 10.00 konfirmeres A. klassen af Maria Sønderby Andersen.

Lørdag den 5. september 2020, i Dråby kirke kl. 11.00 konfirmeres B. klassen af Heidi Bisgaard.

Søndag den 13. september 2020, i Ebeltoft kirke kl. 11.00 konfirmeres C. klassen af Juma Nellemann Kruse.


Til konfirmandernes forældre!

Velkommen! Skoleåret er lige begyndt, og konfirmationsforberedelsen begynder også snart. I denne hilsen får I som konfirmandforældre de vigtigste oplysninger om konfirmationsforberedelsen og et par datoer, som vi vil bede Jer sætte X ved i kalenderen.

Om undervisningen Alle konfirmander, der går på Ebeltoft skole kan gå til undervisning i Ebeltoft. Undervisningen finder sted i Sognegården i Ebeltoft, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.

Torsdag eftermiddag kl. 13.20-15.00

Konfirmanderne undervises af præsterne Juma Nellemand Kruse, Maria Sønderby Andersen og Heidi Bisgaard.

Vi har sidste undervisningsdag inden juleferien i uge 49, og begynder igen efter juleferien i uge 3.

Konfirmationen – hvilken dato og hvilken kirke?

Søndag den 3. maj 2020 i Ebeltoft kirke kl. 11.00 konfirmeres A. klassen af Maria Sønderby Andersen.

Fredag den 8. maj 2020, Store Bededag i Dråby kirke kl. 11.00 konfirmeres B. klassen af Heidi Bisgaard.

Søndag den 10. maj 2020, i Ebeltoft kirke kl. 11.00 konfirmeres C. klassen af Juma Nellemann Kruse

--

Hvad kræver det at blive konfirmeret?

Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man er døbt. Er jeres barn ikke døbt, kan han eller hun blive døbt i løbet af konfirmationsforberedelsestiden.

Alle konfirmander, der undervises i Ebeltoft, skal i løbet af konfirmationsforberedelsen gå i kirke 10 gange, enten i Ebeltoft kirke eller i en anden kirke, f.eks. i det sogn, hvor man bor.

Der er mødepligt til konfirmationsforberedelsen – både til den faste, ugentlige undervisning og til de arrangementer, der er en del af konfirmationsforberedelsen, som ligger ud over den faste undervisning.

Vi håber, at I forældre vil hjælpe jeres børn med at prioritere de forpligtelser, der følger med konfirmationsforberedelsen.

Hvis jeres barn bliver sygt, holder ferie eller lign. og er forhindret i at komme til undervisning eller et konfirmandarrangement, er det vigtigt, at I forældre giver besked til den præst, der underviser jeres barn.

Tilmelding

For at deltage i konfirmationsforberedelsen i Ebeltoft, Dråby, Handrup – og for at blive konfirmeret - skal man være tilmeldt.

Tilmeldingen foregår via et skema, som kan hentes på kirkens hjemmeside www.ebeltoftkirke.dk, som skal udfyldes, underskrives og afleveres til den præst, som konfirmanden går til forberedelse hos eller til kordegnen i Thorsager-Bregnet-Feldballe pastorat.

Det er vigtigt, at I udfylder alle felter i tilmeldingsskemaet.

Der er frist for tilmelding torsdag den 12. september.

Fælles arrangementer:

Ud over den faste, ugentlige undervisning samler vi konfirmanderne i Ebeltoft til et par store fællesarrangementer:

Blandt andet en festlig;

Høstgudstjeneste, søndag den 22. september kl 11.00 i Ebeltoft kirke, bagefter er der frokost i Sognegården, hvor vi også holder en høstauktion.

Og en anderledes Fælles konfirmandgudstjeneste i Dråby Kirke for alle konfirmander 2020 i Syddjurs,

Det sker den 18. marts 2020 kl. 19.30.

Til dette arrangement vil vi også spørge jer forældre om der kunne være nogen af jer, der kan køre de unge mennesker derud, være med på kirkebænken blandt de konfirmanderne under gudstjenesten og selvfølgelig tage dem med hjem igen, når det hele er færdigt ca. kl. 20.30.

I vil får mere information om arrangementerne når vi er kommet i gang med konfirmationsforberedelsen.

Orienteringsmøde:

I foråret vil I blive inviteret til et orienteringsmøde om konfirmationsdagen. I vil få en indbydelse til dette, når vi er kommet i gang med konfirmationsforberedelsen.

Vi glæder os til at møde jer! Har I spørgsmål, er I selvfølgelig velkommen til at kontakte os:

Heidi Bisgaard :

HBIS@km.dk – tlf. 86 34 11 17

Maria Sønderby Andersen :

MLSA@km.dk – mob. 21 80 41 60

Juma Nellemann Kruse:

JUKR@km.dk – mob. 21605350

Konfirmationer 2021

I 2021 tilbyder kirken i Ebeltoft-Dråby og Handrup konfirmation følgende datoer:

  • Fredag den 30. april 2021, Store Bededag i Dråby kirke kl. 11.00 – konfirmeres de af jer som nu går i A. klassen.
  • Søndag den 2. maj 2021, 4. søndag efter påske i Ebeltoft kirke kl. 11.00 – konfirmeres de af jer som nu går i B. klassen.
  • Søndag den 9. maj 2021, 5. søndag efter påske i Ebeltoft kirke kl. 11.00 – konfirmeres de af jer som går i C. klassen.

I tilfælde af ændringer i klassesammensætningerne på Ebeltoft Skole mellem 6 klassetrin og 7. klassetrin, fastholder vi de ovenstående datoer. Derfor vil vi gerne, allerede nu have jeres tilmeldinger, så vi kan danne os et overblik over hvordan konfirmanderne fordeler sig på de forskellige dage og så I kan vide at konfirmationen ligger fast, selvom der skulle ske ændringer i klassesammensætningen.

Derfor inviterer vi jer, der ønsker at blive konfirmeret fra enten Ebeltoft eller Dråby kirke i 2021, til indskrivningsgudstjeneste den 23. juni kl. 11.00 2019 i Ebeltoft Kirke sammen med jeres forældre.

Er der forhold i jeres familie, som gør, at I ikke kan have konfirmation en af de udmeldte datoer, eller bor man i sognet og ønsker at blive konfirmeret fra sognekirken, men går i skole et andet sted, er det en rigtig god ide at komme og få en snak med præsten om dette til indskrivningsgudstjenesten, så vi kan få jer guidet godt ind på en konfirmationsdato.

Vi gør opmærksom på:

At konfirmanden IKKE er indskrevet før indskrivningsblanketten er udfyldt og underskrevet af en eller begge forældre, afleveret og kvitteret for med kvittering.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, have deltaget i konfirmandundervisningen og gået i kirke et vist antal gange. Men det kommer I til at høre nærmere om til næste år, når det bliver jeres tur til at begynde.

Venlig hilsen

Maria Sønderby Andersen, Juma Nellemann Kruse og Heidi Bisgaard

Kalender

05sep kl. 11:00

Konfirmation i Dråby Kirke

med Heidi Bisgaard

05sep kl. 11:00
12sep kl. 10:00

Konfirmation i Ebeltoft Kirke

med Maria Louise Sønderby Andersen

12sep kl. 10:00
13sep kl. 11:00

Konfirmation i Ebeltoft Kirke

med Juma Nellemann Kruse

13sep kl. 11:00

Indskrivningsblanketter til konfirmation findes her:

Konfirmationsstart i Ebeltoft Kirke den 29. august

Velsignelsen er betydningsfuld for danske konfirmander

Det er ikke kun gaverne, der hitter hos de danske konfirmander. Det gør også festen med familien og den velsignelse, de får, når de bliver konfirmeret. Det viser endnu ikke offentliggjorte forskningsresultater.

Luther og reformationen

Specielt for børn har Danmarks Kirkelige Mediecenter produceret en række små videoer, som fortæller om reformationen - Se dem her!