Konfirmation i Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bøn og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

For konfirmander, der skal konfirmeres i foråret 2018, begynder konfirmandundervisningen torsdag den 7. september kl. 13.15 i Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13. 

Vi glæder os til at møde Jer unge mennesker!

Konfirmationer 2019

Konfirmation er et tilbud til alle, der går i 7. klasse. Det er frivilligt, om man ønsker at blive konfirmeret, og beslutningen træffes bedst sammen med sin familie. 

I 2019 tilbyder kirken i Ebeltoft-Dråby og Handrup konfirmation følgende datoer: 

Søndag den 5. maj, 2. søndag efter påske i Ebeltoft kirke kl. 11.00 – a. klassen

Søndag den 12. maj, 3. søndag efter påske i Ebeltoft kirke kl. 11.00 – b. klassen

Fredag den 17. maj, Stor bededag i Dråby kirke kl. 11.00 – c. klassen 

Der vil være indskrivningsgudstjeneste  den 11. juni kl. 11.00 2017 i Ebeltoft kirke for kommende konfirmander, hvor præst Heidi Bisgaard vil være til stede.

Du kan printe indmeldingsblanketten til konfirmation 2019 her fra siden, og have den med til gudstjenesten den 11. juni. Blanketten afleveres efter gudstjenesten. Er det ikke muligt for dig at aflevere blanketten ved gudstjenesten, afleveres blanketten på kirkekontoret, kirkegade 13.

Konfirmanden er IKKE indskrevet før blanketten er udfyldt og underskrevet af en eller begge forældre, afleveret og kvitteret for med mailet kvittering fra kirkekontoret. For at blive konfirmeret skal man være døbt, have deltaget i konfirmandundervisningen og gået i kirke et vist antal gange. Men det kommer I til at høre nærmere om til næste år, når det bliver jeres tur til at begynde.  

Er der forhold i jeres familie som gør at I ikke kan have konfirmation en af de udmeldte datoer, kontakt da venligst præst, Heidi Bisgaard, hbis@km.dk tlf.: 8634 1117 eller Ebeltoft kirkekontor: lks@km.dk tlf.. 8634 1674

Konfirmation 2018

Til Forælder og især I unge mennesker, som til næste skoleår ønsker at blive konfirmander ved Ebeltoft kirke og konfirmeret i foråret 2018.

Efter at være blevet kontaktet af en forælder, som har et barn, der skal gå til konfirmandundervisning i 2017-18 i Ebeltoft kirke og Sognegård og konfirmeres til foråret 2018, om hvorvidt kommende konfirmander og jeres forældre kan stole på de konfirmationsdatoer, der er udmeldt på Ebeltoft kirkes hjemmeside for 2018? Det kan I godt.

I tilfælde af ændringer i klassesammensætningerne på Ebeltoft Skole mellem 6 klassetrin og 7. klassetrin til sommerferien, fastholder vi nedenstående datoer, således at den nuværende:

De af jer, som i dag går i a bliver konfirmeret fredag den 27.april, Bededag, i Dråby kirke.

De af jer, som i dag går i b bliver konfirmeret søndag den 6. maj, Femte Søndag efter Påske, i Ebeltoft kirke

De af jer, som i dag går i c bliver konfirmeret torsdag den 10. maj, Kristi Himmelfartsdag, i Ebeltoft kirke.

Bedste hilsener

Præsterne 

Konfirmationer 2018

Fredag den 27. april, bededag – Ebeltoft skolens 7.a i Dråby Kirke.  

Søndag den 6. maj, 5. søn. e. påske – Ebeltoft skolens 7.b i Ebeltoft kirke.  

Torsdag den 10.maj, Kristi himmelfartsdag – Ebeltoft skolens 7.c i Ebeltoft Kirke.  

Går dit barn ikke på Ebeltoft skole, men ønsker at blive konfirmeret i enten Ebeltoft eller Dråby kirke, så kontakt kirkekontoret for at blive tilmeldt en af konfirmationsdagene.  

Kalender

11feb kl. 13:30

Dråby Kirke, Fastelavnsgudstjeneste

- og tøndeslagning i Forsamlingshuset i Dråby

Fastelavnssøndag er dagen hvor alt …

11feb kl. 13:30
14mar kl. 17:30

Pizzagudstjeneste i Ebeltoft Kirke

En frimodig gudstjeneste for hele familien. Efter gudstjenesten inviteres der til …

14mar kl. 17:30
27apr kl. 11:00

Konfirmation i Dråby Kirke

Bededag. Konfirmation.

27apr kl. 11:00

Indskrivningsblanketter

Velsignelsen er betydningsfuld for danske konfirmander

Det er ikke kun gaverne, der hitter hos de danske konfirmander. Det gør også festen med familien og den velsignelse, de får, når de bliver konfirmeret. Det viser endnu ikke offentliggjorte forskningsresultater.

Læs mere i artikel på Bibelselskabets hjemmeside!

Luther og reformationen

Specielt for børn har Danmarks Kirkelige Mediecenter produceret en række små videoer, som fortæller om reformationen - Se dem her!