Aktiviteter for børn og unge

En ganske væsentlig del af den påvirkning, som det nyfødte barn får fra omgivelserne, går gennem ørerne. Derfor spiller lyd, klang og musik en stor rolle. Dette indgår i arrangementet, når præsterne inviterer til babysalmesang.

Præsterne underviser juniorkonfirmander og konfirmander i kristendommen, således disse børn og unge mennesker får kendskab til og bliver fortrolig med religionens værdier. 

Igennem mange år har Ebeltoft kirke givet tilbud om juniorkonfirmandundervisning.  I undervisningen er oplevelse, musik, leg og fortælling sat i centrum. Det er for børnene en god og sjov måde at opleve kirken på. 

I konfirmandundervisningen går vi efter et spændende forløb, med salmer, bønner, trosbekendelse, biblens historier om Gud og Jesus, film, en udflugt og særlige gudstjenester, som konfirmanderne selv er med til at planlægge og gennemføre.