Kor ved Ebeltoft Kirke

Ved Ebeltoft Kirke er tilknyttet to kor - et voksenkor og et børnekor. Korene medvirker ved specielle gudstjenester og sangarrangementer i sognets kirker.

 

 

Projektkoret holder pause

Ebeltoft Projektkor holder pause i efterårssæsonen 2020. Denne beslutning er truffet af korlederen i samråd med menighedsrådet. 

I betragtning af den nuværende pandemi og et stigende antal smittede flere steder i landet ville det være på sin plads at begrænse en aktivitet med så stor smitterisiko, som der desværre kan være ved korsang.

Afstandskravene ville gøre det meget vanskeligt for koret at mødes for at øve. Det giver ikke rigtigt mening for koret at optræde i sognets kirker, da afstandskravene vil betyde, at der kun vil blive plads til et meget begrænset antal publikum/menighed, hvis koret skal optræde. 

Koret øver i Sognegården

Projektkorets kalender

Ingen begivenheder fundet.

Projektkoret synger julen ind på Glasmuseet 2018

Ebeltoft Glasmuseum den 2. december 2018

Projektkoret foran Ebeltoft Kirke efter højmessen Påskedag 2019