Kor ved Ebeltoft Kirke

Ved Ebeltoft Kirke er tilknyttet to kor - et voksenkor og et børnekor. Korene medvirker ved specielle gudstjenester og sangarrangementer i sognets kirker.

 

 

Ebeltoft Kirkes Projektkor

Koret har ca. 35 medlemmer, og der er stadig plads til flere. Særligt er nye sangglade mænd meget velkomne for tiden!

Vi synger et alsidigt repertoire med vægten på det klassiske, men også af og til mere populære toner. Koret er fordelt på sopran, alt og en herrestemme. Vi vægter det seriøse korarbejde men også den gode snak under kaffen, og optræder til koncerter og gudstjenester ca. 5 gange om året.

Koret er åbent for alle, der har lyst til at synge, og korerfaring og nodekundskab er ikke nødvendige forudsætninger for at deltage. Dog forudsættes det, at man kan synge en almindelig sang/salme, som f.eks. I østen stiger solen op, rent.

Indlæring af nye sange foregår dels ved korets øveaftener, men også via indspillede lydfiler, der gør det muligt at øve sin egen stemme hjemme ved computeren.

Vi øver hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i Ebeltoft Sognegård, og interesserede er meget velkomne til at komme forbi og kigge og lytte for at se om det skulle være noget for én.

Kontakt gerne korleder, organist Christoffer Holmriis Steffansen, på tlf.: 5127 0423 eller e-mail: steffansen@hotmail.com.

Koret øver i Sognegården

Projektkorets kalender

Ingen begivenheder fundet.

Projektkoret synger julen ind på Glasmuseet 2018

Ebeltoft Glasmuseum den 2. december 2018

Projektkoret foran Ebeltoft Kirke efter højmessen Påskedag 2019