Kor ved Ebeltoft Kirke

Ved Ebeltoft Kirke er tilknyttet to kor - et voksenkor og et børnekor. Korene medvirker ved specielle gudstjenester og sangarrangementer i sognets kirker.

 

 

Ebeltoft Kirkes Projektkor

Koret har ca. 25 medlemmer, og der er plads til flere!

Vi synger et alsidigt repertoire med vægten på det klassiske, men også af og til mere mere populære toner. Koret er fordelt på tre stemmer; sopran, alt og en herrestemme. Vi vægter det seriøse korarbejde, men også den gode snak under kaffen, og optræder til koncerter og gudstjenester ca. 5 gange om året.

Koret er åbent for alle der har lyst til at synge, og korerfaring og nodekundskab er ikke en nødvendig forudsætning for at deltage.

Indlæring af nye sange foregår dels på korets øveaftener, men også via indspillede lydfiler, der gør det muligt at øve sin egen stemme hjemme ved computeren.

Vi øver hver tirsdag kl. 19.00-21.00 i Ebeltoft Sognegård, og interesserede er meget velkomne til at komme forbi og kigge og lytte en aften, for at se om det skulle være noget for én.

Kontakt gerne korleder, organist Christoffer Holmriis Steffansen, på tlf.: 51270423 eller e-mail: steffansen@hotmail.com.

Koret øver i Sognegården

Projektkorets kalender

Ingen begivenheder fundet.

Projektkoret synger julen ind på Glasmuseet

Ebeltoft Glasmuseum den 2. december 2018