Giv en gave i kirkebøssen!

Det går pengene fra kirkebøssen til i 2017:

1. januar, Nytårsdag: Bibelselskabet. Læs mere om Bibelselskabet på hjemmesiden: www.bibelselskabet.dk

15. januar: Folkekirkens Ungdomskor (FUK). Læs mere om FUK på Facebook.

9. april: Kofoeds Skole. Læs mere om Kofoeds Skole på hjemmesiden: www.kofoedsskole.dk

16. april, Påskedag: Danske Sømands- og Udlandskirker. Læs mere om organisationen på  Danske Sømands- og Udlandskirker.

4. og 5. juni, Pinsedag og 2. Pinsedag: Selskabet til støtte for Pakistans Kirke. Læs mere om Paksistans Kirke på hjemmesiden: www.pakistanskirke.dk.

20. august: Kirkens Korshær. Læs mere om Kirkens Korshær på hjemmesiden: www.kirkenskorshaer.dk

24. september, Høstgudstjeneste: Folkekirkens Nødhjælp (Børneprojekt). Læs om Folkekirkens Nødhjælp på hjemmesiden: www.noedhjaelp.dk.

24. og 25. december, Juleaften og Juledag: Jysk Børneforsorg. Læs mere om Jysk Børneforsorg på hjemmesiden: www.jyskborneforsorg.dk

Ved alle øvrige gudstjenester året igennem går de penge, der lægges i kirkebøsserne, til menighedsplejen. 

Retningslinjer for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns Menighedspleje

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale opgaver over for sognets beboere. Uddeling af midler sker til enkeltpersoner med socialt, sygdomsbekæmpende eller sygdomsforebyggende formål.

Der foretages kun uddeling til enkeltpersoner. Ikke til grupper og som regel ikke til foreninger, institutioner og lignende.

Modtagerne skal fortrinsvis være medlemmer af folkekirken, da de indsamlede midler kommer fra kirkegængere, og da foreningen bærer navnet Menighedsplejen.

For at kunne modtage hjælp skal ansøgeren som hovedregel udfylde et skema med personlige og økonomiske oplysninger. Modtageren skal altid inden tildelingen opgive fulde navn, adresse og personnummer. Hver ansøgning/tildeling behandles fortroligt og individuelt efter en vurdering af modtagerens eller familiens økonomiske behov.

Hvis der gives et beløb til medicin, må beløbet ikke overstige den pågældendes egen betaling.

Der gives ikke hjælp til det, den offentlige socialforsorg dækker, f.eks. børns tandlægebehandling.

Der er ingen automatik i uddelingerne. Hvis der f.eks. gives hjælp til en konfirmation, medfører det ikke, at der også gives hjælp til det andet barns konfirmation.

Modtageren skal, hvis der skal gives hjælp til indkøb, forevise kvittering hvorefter tildelingen udbetales.

Hvis hjælpen består af kontanter, skal modtager kvittere for modtagelsen af beløbet.

Hjælp til mindreårige udbetales altid til værgen.

Velgørenhedsarrangement til fordel for kirkens julehjælp 2017

Restaurant Mellem Jyder, onsdag den 15. november kl. 18.30

Pris: 400 kr. inkl. vin

Det er 11 år siden, at restauratørparret Christina og Peter Kjærgaard første gang åbnede dørene til Mellem Jyder for et velgørenhedsarrangement til fordel for kirkens julehjælp i Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn. Det er blevet en meget givende aften, hvor de små stuer på Restaurant Mellem Jyder emmer af en særlig stemning.

Mellem Jyder tilbereder et særligt måltid, og skænker hele middagen – med stor hjælp fra Kvickly og Flyvefisken. Det vil sige det beløb, som kommer ind for middagen, doneres til kirkens julehjælp, som administreres af Menighedsplejen i sognet. Sognets menighedspleje består af julehjælp, konfirmationshjælp, og sommerferiehjælp til børnefamilier i sognet.