Giv en gave i kirkebøssen!

Indsamling til Jysk Børneforsorg ved gudstjenesterne Juleaften og Juledag

Vi har i årets løb samlet ind i vore kirker til menighedsplejen og det indsamlede er blevet anvendt til uddeling af julehjælp her i sognet. Det som lægges i kirkebøsserne Juleaften og Juledag vil derfor gå til foreningen Jysk Børneforsorg. 

Hos Jysk Børneforsorg er det kristne menneskesyn bærende for foreningens arbejde. Formålet er primært at imødekomme udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier med et støttende og udviklende pædagogisk tilbud af faglig og etisk kvalitet. Det sker blandt andet gennem driften af en række selvejende institutioner.

Vi opfordrer menigheden til at støtte Jysk Børneforsorg ved at give en gave i kirkebøsserne Juleaften eller Juledag. 

Se mere på www.jyskborneforsorg.dk – også hvis du ønsker at sende et bidrag direkte til Jysk Børneforsorg.

Det går pengene fra kirkebøssen til i kirkeåret 2020:

 

24. og 25. december, Juleaften og Juledag: Jysk Børneforsorg. Læs mere om Jysk Børneforsorg på hjemmesiden: www.jyskborneforsorg.dk


1. januar, Nytårsdag: Bibelselskabet. Læs mere om Bibelselskabet på hjemmesiden: www.bibelselskabet.dk


23. februar, Fastelavnssøndag: Folkekirkens Ungdomskor (FUK). Læs mere om FUK på Facebook.


5. april, Palmesøndag: Kofoeds Skole. Læs mere om Kofoeds Skole på hjemmesiden: www.kofoedsskole.dk


9. april, Skærtorsdag: KFUM og KFUK i Danmark. Læs mere om KFUM og KFUK i Danmark på hjemmesiden: www.kfum-kfuk.dk 


12. april, Påskedag: Danske Sømands- og Udlandskirker. Læs mere om organisationen på  Danske Sømands- og Udlandskirker.    Læs mere om De danske Sømandskirker i forbindelse med 150 års jubilæum i 2017  - en artikel, som Ronald Pedersen skrev til "Maritimhistorisk Selskab"s Årsskrift 2018.

31. maj, Pinsedag: Selskabet til støtte for Pakistans Kirke. Læs mere om Pakistans Kirke på hjemmesiden: www.pakistanskirke.dk.


9. august: Kirkens Korshær. Læs mere om Kirkens Korshær på hjemmesiden: www.kirkenskorshaer.dk


30. september, Høstgudstjeneste: Folkekirkens Nødhjælp. Læs om Folkekirkens Nødhjælp på hjemmesiden: www.noedhjaelp.dk.


Ved alle øvrige gudstjenester året igennem går de penge, der lægges i kirkebøsserne, til menighedsplejen. 

Middag til fordel for Kirkens Julehjælp på Restaurant Mellem Jyder

Onsdag den 13. november kl. 18.30.

Middagen er et velgørenhedsarrangement, hvor der bliver samlet ind til sognets julehjælp.

Restaurant Mellem Jyder kreerer en treretters menu med forret, hovedret, dessert og tilhørende vin og kaffe. Menuen koster 400 kr. Det enestående er, at alle herlighederne er doneret af Restaurant Mellem Jyder, Flyvefisken og Kvickly, og at hele overskuddet går til vor sognekirkes julehjælp.

Tilmelding direkte til Restaurant Mellem Jyder, tlf.: 86341123.

Retningslinjer for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns Menighedspleje

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale opgaver over for sognets beboere. Uddeling af midler sker til enkeltpersoner med socialt, sygdomsbekæmpende eller sygdomsforebyggende formål.

Der foretages kun uddeling til enkeltpersoner. Ikke til grupper og som regel ikke til foreninger, institutioner og lignende.

Modtagerne skal fortrinsvis være medlemmer af folkekirken, da de indsamlede midler kommer fra kirkegængere, og da foreningen bærer navnet Menighedsplejen.

For at kunne modtage hjælp skal ansøgeren som hovedregel udfylde et skema med personlige og økonomiske oplysninger. Modtageren skal altid inden tildelingen opgive fulde navn, adresse og personnummer. Hver ansøgning/tildeling behandles fortroligt og individuelt efter en vurdering af modtagerens eller familiens økonomiske behov.

Hvis der gives et beløb til medicin, må beløbet ikke overstige den pågældendes egen betaling.

Der gives ikke hjælp til det, den offentlige socialforsorg dækker, f.eks. børns tandlægebehandling.

Der er ingen automatik i uddelingerne. Hvis der f.eks. gives hjælp til en konfirmation, medfører det ikke, at der også gives hjælp til det andet barns konfirmation.

Modtageren skal, hvis der skal gives hjælp til indkøb, forevise kvittering hvorefter tildelingen udbetales.

Hvis hjælpen består af kontanter, skal modtager kvittere for modtagelsen af beløbet.

Hjælp til mindreårige udbetales altid til værgen.

Kirkens julehjælp i Ebeltoft modtager stor pengegave i forbindelse med Odd Fellow logens 200-års jubilæum.

Det er med stor taknemmelighed, at kirkens julehjælp i Ebeltoft modtager en stor pengegave fra Odd Fellow logen i Ebeltoft. Normalt får man gaver når man fylder år, men i anledning af Odd Fellow logens 200 års jubilæum var det logen, som var kommet i gavehumør og besluttede i anledning af den runde fødselsdag at give gaver til andre. Det blev til to donationer, hvor Menighedsplejen ved Ebeltoft, Dråby og Handrup kirke blev betænkt med en donation på 10.000 kroner. Grenaa kirkes Pigekor modtog også en donation.

Som begrundelse for at det lige netop er Julehjælpen ved Ebeltoft kirke (aka: Menighedsplejen) sagde Logens overmester: Lars Laursen således: ”Loge 96 valgte at skænke 10.000 kroner til julehjælpen i Ebeltoft, repræsenteret af sognepræst Heidi Bisgaard og menighedsrådsformand Per Norup Koch. Med udgangspunkt i at hjælpe de trængende har vi valgt at støtte en lokal organisation, der år efter år vælger at støtte familier, der oplever at de har svært ved at give deres børn den samme jul med julegaver, juletræ og lækker julemad ligesom deres kammerater i skolen oplever julen. Den ukuelige indsats, som de udviser år efter år, har Odd Fellow logen valgt at honorere med 10.000 kroner som en håndsrækning til trængende familier.”

Det siger vi rigtig mange tak for.

Menighedsplejen i Ebeltoft, Dråby og Handrup sogn har eksisteret i over 50 år og har til formål, at hjælpe mennesker i sognet, som har brug for en hjælpende hånd.

Især ved juletid er der tradition for at kirkens menighedspleje bruger af de midler, som bliver indsamlet til formålet gennem hele året. Der samles altid ind ved kirkens gudstjenester. Her i Ebeltoft har vi også de sidste 11. år været tilgodeset af den legendariske Middag til fordel for Kirkens Julehjælp på Restaurant Mellem Jyder. Det er vigtigt at understrege at alle de midler Menighedsplejen deler ud af, er nogle vi har fået givet. Menighedsplejen er taknemmelig for alle bidrag, da Menighedsplejen ikke vil være noget, hvis ikke der var nogen der syntes at det var værd at støtte sagen. Derfor er er vi også meget glade og stolte over at Odd Fellow tænkte på Menighedsplejen som værdig til at modtage deres gavmilde gave, siger præst Heidi Bisgaard.

Til jul uddeler Menighedsplejen mange gaver. Men også andre tider på året yder menighedsplejen hjælp til mennesker, som er kommet i en situation, hvor en håndsrækning er kærkommen, bl.a. her i foråret, hvor der i mange familier holdes konfirmationsfest, er det muligt at søge menighedsplejen om konfirmationshjælp. Det er en vigtig fest i et ungt menneskes liv, men det er også en dyr fest. Menighedsplejen vil gerne støtte de unge mennesker i deres ønske i at blive konfirmeret, hvilket kan være noget sådan en halvstor teenager godt kan finde på at fravælge, hvis familiens økonomi ikke kan bære udgiften.