Giv en gave i kirkebøssen!

Indsamling til Kirkens Korshær ved gudstjenesten søndag den 9. august

Kirkens Korshær er en privat hjælpeorganisation - med udgangspunkt i den danske folkekirke – der hjælper samfundets udstødte grupper. Arbejdet, som finder sted over hele Danmark, omfatter bl.a. ”bofællesskaber”, varmestuer”, ”herberger”, ”hjælp til stofmisbrugere”, ”korshærspræster”, ”arresthusarbejde”, ”rådgivning og behandlingstilbud” og meget mere.

Vi opfordrer menigheden til at støtte Kirkens Korshærs arbejde ved at give en gave i kirkebøssen søndag den 11. august - eller via MobilePay til kirkens nr. 70075 – husk at skrive på tekst, hvem bidraget er til.

Se mere på www.kirkenskorshaer.dk – også hvis du vil sende en gave direkte til KK.

Det går pengene fra kirkebøssen til i kirkeåret 2020:

 

24. og 25. december, Juleaften og Juledag: Jysk Børneforsorg. Læs mere om Jysk Børneforsorg på hjemmesiden: www.jyskborneforsorg.dk


1. januar, Nytårsdag: Bibelselskabet. Læs mere om Bibelselskabet på hjemmesiden: www.bibelselskabet.dk


23. februar, Fastelavnssøndag: Folkekirkens Ungdomskor (FUK). Læs mere om FUK på Facebook.


5. april, Palmesøndag: Kofoeds Skole. Læs mere om Kofoeds Skole på hjemmesiden: www.kofoedsskole.dk


9. april, Skærtorsdag: KFUM og KFUK i Danmark. Læs mere om KFUM og KFUK i Danmark på hjemmesiden: www.kfum-kfuk.dk 


12. april, Påskedag: Danske Sømands- og Udlandskirker. Læs mere om organisationen på  Danske Sømands- og Udlandskirker.    Læs mere om De danske Sømandskirker i forbindelse med 150 års jubilæum i 2017  - en artikel, som Ronald Pedersen skrev til "Maritimhistorisk Selskab"s Årsskrift 2018.

31. maj, Pinsedag: Selskabet til støtte for Pakistans Kirke. Læs mere om Pakistans Kirke på hjemmesiden: www.pakistanskirke.dk.


9. august: Kirkens Korshær. Læs mere om Kirkens Korshær på hjemmesiden: www.kirkenskorshaer.dk


30. september, Høstgudstjeneste: Folkekirkens Nødhjælp. Læs om Folkekirkens Nødhjælp på hjemmesiden: www.noedhjaelp.dk.


Ved alle øvrige gudstjenester året igennem går de penge, der lægges i kirkebøsserne, til menighedsplejen. 

Retningslinjer for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns Menighedspleje

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale opgaver over for sognets beboere. Uddeling af midler sker til enkeltpersoner med socialt, sygdomsbekæmpende eller sygdomsforebyggende formål.

Der foretages kun uddeling til enkeltpersoner. Ikke til grupper og som regel ikke til foreninger, institutioner og lignende.

Modtagerne skal fortrinsvis være medlemmer af folkekirken, da de indsamlede midler kommer fra kirkegængere, og da foreningen bærer navnet Menighedsplejen.

For at kunne modtage hjælp skal ansøgeren som hovedregel udfylde et skema med personlige og økonomiske oplysninger. Modtageren skal altid inden tildelingen opgive fulde navn, adresse og personnummer. Hver ansøgning/tildeling behandles fortroligt og individuelt efter en vurdering af modtagerens eller familiens økonomiske behov.

Hvis der gives et beløb til medicin, må beløbet ikke overstige den pågældendes egen betaling.

Der gives ikke hjælp til det, den offentlige socialforsorg dækker, f.eks. børns tandlægebehandling.

Der er ingen automatik i uddelingerne. Hvis der f.eks. gives hjælp til en konfirmation, medfører det ikke, at der også gives hjælp til det andet barns konfirmation.

Modtageren skal, hvis der skal gives hjælp til indkøb, forevise kvittering hvorefter tildelingen udbetales.

Hvis hjælpen består af kontanter, skal modtager kvittere for modtagelsen af beløbet.

Hjælp til mindreårige udbetales altid til værgen.