Giv en gave i kirkebøssen!

Indsamling til Kofoeds Skole ved gudstjenesten Palmesøndag den 14. april

Kofoeds Skole har gennem snart 100 år hjulpet arbejdsløse og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Det bliver gjort gennem værkstedsarbejde, rådgivning, praktisk hjælp og socialt samvær. De mange forskellige skolers og væresteders arbejde rundt om i landet hviler på et kristent og folkeligt grundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret.

Vi opfordrer menigheden til at støtte ”Kofoeds Skoles” arbejde ved at give en gave i kirkebøsssen Palmesøndag den 14. april.

Se mere på www.kofoedsskole.dk også hvis du vil give et bidrag direkte til Kofoeds Skole.

Det går pengene fra kirkebøssen til i kirkeåret 2019:

 

24. og 25. december, Juleaften og Juledag: Jysk Børneforsorg. Læs mere om Jysk Børneforsorg på hjemmesiden: www.jyskborneforsorg.dk


1. januar, Nytårsdag: Bibelselskabet. Læs mere om Bibelselskabet på hjemmesiden: www.bibelselskabet.dk


3. marts, Fastelavnssøndag: Folkekirkens Ungdomskor (FUK). Læs mere om FUK på Facebook.


14. april, Palmesøndag: Kofoeds Skole. Læs mere om Kofoeds Skole på hjemmesiden: www.kofoedsskole.dk


18. april, Skærtorsdag: KFUM og KFUK i Danmark. Læs mere om KFUM og KFUK i Danmark på hjemmesiden: www.kfum-kfuk.dk 


21. april, Påskedag: Danske Sømands- og Udlandskirker. Læs mere om organisationen på  Danske Sømands- og Udlandskirker.


9. juni, Pinsedag: Selskabet til støtte for Pakistans Kirke. Læs mere om Pakistans Kirke på hjemmesiden: www.pakistanskirke.dk.


11. august: Kirkens Korshær. Læs mere om Kirkens Korshær på hjemmesiden: www.kirkenskorshaer.dk


22. september, Høstgudstjeneste: Folkekirkens Nødhjælp. Læs om Folkekirkens Nødhjælp på hjemmesiden: www.noedhjaelp.dk.


Ved alle øvrige gudstjenester året igennem går de penge, der lægges i kirkebøsserne, til menighedsplejen. 

Retningslinjer for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns Menighedspleje

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale opgaver over for sognets beboere. Uddeling af midler sker til enkeltpersoner med socialt, sygdomsbekæmpende eller sygdomsforebyggende formål.

Der foretages kun uddeling til enkeltpersoner. Ikke til grupper og som regel ikke til foreninger, institutioner og lignende.

Modtagerne skal fortrinsvis være medlemmer af folkekirken, da de indsamlede midler kommer fra kirkegængere, og da foreningen bærer navnet Menighedsplejen.

For at kunne modtage hjælp skal ansøgeren som hovedregel udfylde et skema med personlige og økonomiske oplysninger. Modtageren skal altid inden tildelingen opgive fulde navn, adresse og personnummer. Hver ansøgning/tildeling behandles fortroligt og individuelt efter en vurdering af modtagerens eller familiens økonomiske behov.

Hvis der gives et beløb til medicin, må beløbet ikke overstige den pågældendes egen betaling.

Der gives ikke hjælp til det, den offentlige socialforsorg dækker, f.eks. børns tandlægebehandling.

Der er ingen automatik i uddelingerne. Hvis der f.eks. gives hjælp til en konfirmation, medfører det ikke, at der også gives hjælp til det andet barns konfirmation.

Modtageren skal, hvis der skal gives hjælp til indkøb, forevise kvittering hvorefter tildelingen udbetales.

Hvis hjælpen består af kontanter, skal modtager kvittere for modtagelsen af beløbet.

Hjælp til mindreårige udbetales altid til værgen.