Giv en gave i kirkebøssen!

Indsamling til Jysk Børneforsorg ved gudstjenesterne Juleaften og Juledag

Vi har i årets løb samlet ind i vore kirker til menighedsplejen og det indsamlede er blevet anvendt til uddeling af julehjælp her i sognet. Det som lægges i kirkebøsserne Juleaften og Juledag vil derfor gå til foreningen Jysk Børneforsorg. 

Hos Jysk Børneforsorg er det kristne menneskesyn bærende for foreningens arbejde. Formålet er primært at imødekomme udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier med et støttende og udviklende pædagogisk tilbud af faglig og etisk kvalitet. Det sker blandt andet gennem driften af en række selvejende institutioner.

Vi opfordrer menigheden til at støtte Jysk Børneforsorg ved at give en gave i kirkebøsserne Juleaften eller Juledag. 

Se mere på www.jyskborneforsorg.dk – også hvis du ønsker at sende et bidrag direkte til Jysk Børneforsorg.

Det går pengene fra kirkebøssen til i kirkeåret 2019:

24. og 25. december, Juleaften og Juledag: Jysk Børneforsorg. Læs mere om Jysk Børneforsorg på hjemmesiden: www.jyskborneforsorg.dk


1. januar, Nytårsdag: Bibelselskabet. Læs mere om Bibelselskabet på hjemmesiden: www.bibelselskabet.dk


3. marts, Fastelavnssøndag: Folkekirkens Ungdomskor (FUK). Læs mere om FUK på Facebook.


14. april, Palmesøndag: Kofoeds Skole. Læs mere om Kofoeds Skole på hjemmesiden: www.kofoedsskole.dk


18. april, Skærtorsdag: KFUM og KFUK i Danmark. Læs mere om KFUM og KFUK i Danmark på hjemmesiden: www.kfum-kfuk.dk 


21. april, Påskedag: Danske Sømands- og Udlandskirker. Læs mere om organisationen på  Danske Sømands- og Udlandskirker.


9. juni, Pinsedag: Selskabet til støtte for Pakistans Kirke. Læs mere om Pakistans Kirke på hjemmesiden: www.pakistanskirke.dk.


11. august: Kirkens Korshær. Læs mere om Kirkens Korshær på hjemmesiden: www.kirkenskorshaer.dk


22. september, Høstgudstjeneste: Folkekirkens Nødhjælp. Læs om Folkekirkens Nødhjælp på hjemmesiden: www.noedhjaelp.dk.


Ved alle øvrige gudstjenester året igennem går de penge, der lægges i kirkebøsserne, til menighedsplejen. 

Middag på Mellem Jyder

Onsdag den 14. november kl. 18.30.

Middag til fordel for Kirkens Julehjælp på Restaurant "Mellem Jyder".

Middag til fordel for kirkens julehjælp er et velgørenhedsarrangement, hvor der bliver samlet ind til sognets julehjælp.

Restaurant Mellem Jyder kreerer en treretters menu med forret, hovedret, dessert og tilhørende vin og til slut kaffe. Menuen koster 400 kr. at spise og drikke. Det enestående er, at alle herlighederne er doneret af Restauratørparret, og at hele overskuddet doneres til den julehjælp, som kirken uddeler.

Det er i år 12. år i træk, at Restauratørparret Christina og Peter Kjærgaard åbner dørene til Middag til fordel for Kirkens Julehjælp. Det er en meget givende aften for alle, som deltager i arrangementet.

Tilmelding skal ske direkte til Restaurant Mellem Jyder på telefon: 86341123.

Retningslinjer for Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogns Menighedspleje

Menighedsplejens formål er at varetage diakonale opgaver over for sognets beboere. Uddeling af midler sker til enkeltpersoner med socialt, sygdomsbekæmpende eller sygdomsforebyggende formål.

Der foretages kun uddeling til enkeltpersoner. Ikke til grupper og som regel ikke til foreninger, institutioner og lignende.

Modtagerne skal fortrinsvis være medlemmer af folkekirken, da de indsamlede midler kommer fra kirkegængere, og da foreningen bærer navnet Menighedsplejen.

For at kunne modtage hjælp skal ansøgeren som hovedregel udfylde et skema med personlige og økonomiske oplysninger. Modtageren skal altid inden tildelingen opgive fulde navn, adresse og personnummer. Hver ansøgning/tildeling behandles fortroligt og individuelt efter en vurdering af modtagerens eller familiens økonomiske behov.

Hvis der gives et beløb til medicin, må beløbet ikke overstige den pågældendes egen betaling.

Der gives ikke hjælp til det, den offentlige socialforsorg dækker, f.eks. børns tandlægebehandling.

Der er ingen automatik i uddelingerne. Hvis der f.eks. gives hjælp til en konfirmation, medfører det ikke, at der også gives hjælp til det andet barns konfirmation.

Modtageren skal, hvis der skal gives hjælp til indkøb, forevise kvittering hvorefter tildelingen udbetales.

Hvis hjælpen består af kontanter, skal modtager kvittere for modtagelsen af beløbet.

Hjælp til mindreårige udbetales altid til værgen.