Højskoledag med foredrag og debat

– her forsøger vi at videreføre højskoletankens idé om en borgerskole for livet. Universitetet dyrker videnskab, og folkeskolen tage sig af de praktiske færdigheder, mens højskolen handler om, hvad det vil sige at være menneske.

Højskoledagene tager vigtige emner til debat, som handler om, hvad det vil sige at være menneske i begyndelsen af det 21. århundrede og borger i Danmark lige nu. Vi tager hele paletten i brug, historien, kulturen, litteraturen, kristendommen og kirken, når vore foredragsholdere holder deres oplæg. Vores verden er meget anderledes end den verden, vi kommer fra, hvor man gjorde tingene, som man altid havde gjort dem, netop fordi man altid havde gjort sådan. Vi lever i et forandringssamfund, betinget af en rivende teknologisk udvikling, der griber dybt forandrende ind i tilværelsen flere gange i en almindelig levetid... Vi prøver at følge med, ofte med vore rødder uerkendt slaskende efter os".Vores verden er meget anderledes end den verden, vi kommer fra, hvor man gjorde tingene, som man altid havde gjort dem, netop fordi man altid havde gjort sådan. Vi lever i et forandringssamfund, betinget af en rivende teknologisk udvikling, der griber dybt forandrende ind i tilværelsen flere gange i en almindelig levetid... Vi prøver at følge med, ofte med vore rødder uerkendt slaskende efter os".

Højskoledagene i Sognegården er onsdage kl. 10.30-14.00 – afbrudt af en frokostpause midtvejs. Hver gang indleder vi med en kop kaffe og en sang fra højskolesangbogen, der byder velkommen til dagens foredragsholder.

- pris 80 kr. pr. person inkl. frokost

- tilmelding senest to dage før på kirkekontoret – 86341674 / e-mail: ebeltoft.sogn@km.dk

- alle højskoledage foregår i Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13, Ebeltoft.

Vintersæsonen 2017 - 2018 er slut for Højskoledage. Vi arbejder allerede med at finde emner til den kommende sæson.

Tidligere afholdte højskoledage i denne sæson:

Slip livet løs

Preben Kok

Onsdag den 11. april i Ebeltoft Sognegård kl. 10.30-14.00 højskoledag med Preben Kok: ”Slip livet løs”

Vi lever med et vrangbillede af virkeligheden, hvor magtesløshed ikke må findes, for vi vil have magt over tingene. Et ord som "håbløs" ville næppe komme med i en ordbog, hvis det danske sprog skulle genopfindes. For både magtesløshed og håbløshed er begreber, som vi helst ikke vil vide af.

Et gammelt visdomsord siger: ”Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid”. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?

Preben Kok er cand.mag. i historie og kristendomskundskab. Han har været sognepræst i Engum Kirke ved Vejle i 40 år og sygehuspræst på Vejle Sygehus. I 2008 blev han landskendt som sjælesørger i DR 2-programmet ”Skriftestolen”

Lukket på grund af ombygning

Erik Lindsø

Lørdag den 3. marts i Ebeltoft kl. 10.30-14.00

Højskolelørdag med Erik Lindsø: ”LUKKET PÅ GRUND AF OMBYGNING”
At overleve med en teenager i huset. Portræt af en ungdomskultur.

Bemærk: Højskoledagen er en lørdag!

“Børn vil ganske enkelt ikke ligne deres forældre. Alligevel bruger nogle forældre de bedste år af deres liv på forgæves at ville ændre den naturlov” siger Erik Lindsø. “Der laves undersøgelser som aldrig før af børn og unge. Og aldrig har vi haft sværere ved at forstå dem. Hvorfor?” spørger Lindsø. I foredraget kommer han med svaret.

Erik Lindsøs foredrag om ungdomskulturen tager udgangspunkt i aktuel forskning, og han giver et portræt af Bamse og Kylling-generationen, skilsmissegenerationen, samplergenerationen, de mest portrætterede nogensinde, de ironiske, de ypperligste forbrugere, dem med eget værelse fuldt udstyr og koblet op til hele verden. Kært barn har mange navne. “Børn i dag mangler kun én ting, viser en stor undersøgelse: Mere forældrekontakt. Og skulle nogen være i tvivl: Mor er den bedste i verden,” fortæller Erik Lindsø, der mener, at det er vigtigt, at børn og unge får lov til at gøre det forkerte, ellers lærer de aldrig at gøre det rigtige.

Børn og unge i dag vokser op i en periode, hvor forældrenes penge til privatforbrug trods finanskrisen er fordoblet på 25 år. Samtidig vokser de op i en periode, hvor vi er gået fra fællesskab til individualisering. Vi opdrager dem derfor til, at det vigtigste i livet er deres eget projekt. Hvad betyder det for deres samfundssyn og for det samfund, de skal skabe? Hvad betyder det for dem selv?
Kom og hør svarene!

Erik Lindsø er højskolemand, forfatter og kulturjournalist og en af landets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere. 

Mediernes magt og snarlige afmagt

Ivar Brændgaard

Onsdag den 7. februar i Ebeltoft Sognegård kl. 10.30-14.00 højskoledag med Ivar Brændgaard: ”Mediernes magt og snarlige afmagt”

Engang blev medierne kaldt den 4. statsmagt. De var nåleøjet. De bestemte, hvad der skulle kastes lys over, og hvad der skulle overses. Prioritering kaldte de det. Vilkårlighed var det ofte. Medierne filtrerede og udvalgte, hvad der skulle være læsernes/lytternes/seernes billede af verden, af Danmark og af det lokale område. De yndede at kalde sig samfundets vagthund, jagthund eller hyrdehund.

Men mediernes magt er under hastig afvikling. Avisabonnementerne styrtdykker år efter år, kun folk over 50 år ser det TV, der bliver udbudt, når det bliver sendt (flow-TV). Annoncekronerne forsvinder ud af landet og gør få meget magtfulde mennesker til milliardærer.

De nye sociale medier gør det muligt for afsendere, fx. politikere eller interesseorganisationer, at nå ud med deres egne uredigerede budskaber målrettet til de udvalgte modtagere. Den direkte kommunikation har vi kun set starten på. Spændende, men også uhyggelige perspektiver tårner sig op – også for Folkekirken, som er meget afhængig af kommunikation gennem medierne.

Med de kendte mediers nedtur opstår der et magtvakuum, der kan blive særdeles farligt for vort folkestyre og vort demokrati. En præsidents twitter, bevidste løgnehistorier, der kan løbe verden rundt på et døgn, og verdensmonopoler som Facebook kan få os til at længes tilbage til de traditionelle mediers troværdige filtrering af nyhedsstrømmene.

Ivar Brændgaard var i mange år direktør for TV Midtvest, indtil han for et par år siden lod sig pensionere. Han er uddannet cand.theol., ordineret til præst og har forbindelse til højskoleverdenen. 

Livet - det dejligste eventyr

Kaj Mogensen

Onsdag den 8. november kl. 10.30-14.00

Højskoledag med Kaj Mogensen: ”Livet - det dejligste eventyr”. Kristendommen i H.C. Andersens forfatterskab.

H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi ”Mit Livs Eventyr”: ”Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste”. Troen på at Gud er kærlighed, at Gud har skabt os mennesker i sit billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Det er H.C. Andersens tro, som han både enkelt og dybt udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner.  Denne tro sættes bestandigt på prøve. H.C. Andersen vil fastholde den kristne tro og det kristne håb midt i erfaringen af tilintetgørelse og død. Han tror på, at Bibelen og naturen er Guds åbenbaringer. For H.C. Andersen er kristendommen ikke et system eller færdige meninger, men liv og glæde. Han tager afstand både fra stiv ortodoksi og ateistisk materialisme. Han ser sammenhængen mellem følelse, fantasi og fornuft. For ham hører tro og viden sammen.

I foredraget belyses dette ved en fortolkning af nogle af H.C. Andersens tekster - både kendte og mindre kendte.  Som H.C. Andersens forfatterskab vil også foredraget oplyse og oplive, være til trøst og glæde.

Kaj Mogensen er stadig meget aktiv, selv om han for nogle år siden lod sig pensionere som sognepræst. Han er kendt i hele landet som flittig forfatter og debattør, bl.a. fra Kristeligt Dagblad.

Derfra vores verden går

Henrik Jensen

Højskoledag med Henrik Jensen:  ”Derfra vores verden går”. Et foredrag om fædrelandskærlighed.

Onsdag den 4. oktober i Ebeltoft Sognegård kl. 10.30-14.00

I stedet for at skændes om, hvad der er ægte dansk eller ej, trænger vi til at gå bag om de begivenheder og strømninger, der formede os som nation. Hvorfor gled begreber som patriotisme, nationalfølelse og fædrelandskærlighed næsten ud af sproget?

Et menneske er dannet, som forfatteren Villy Sørensen formulerede det, når det engagerer sig ud over sig selv i det fælles. Det kan føle sig rodfæstet, når det får lov til at føle sig som aktivt medlem af et virkeligt fællesskab, der formidler kulturen og danner skjold mod kaos.

Vi har brug for at genfinde en loyalitet, der rækker ud over familie og vennekreds og ind nation og samfund. Vi må hver især på en national dannelsesrejse for at genopdage de tider og steder, der har sat sig deres spor: Hvor er vi? Hvad er vi? Hvad skal vi gøre? Findes der er vej mellem 'nationalismens afgrund' og 'ligegyldighedens grøft'?

Henrik Jensen er historiker, forfatter, samfundsdebattør og universitetslektor med fokus på historie, kultur og samfundsproblemer. Han er især kendt for sine bøger: Det ordentlige menneske - Debatbog der gør op med, at vi er mere optagede af vores rettigheder end vores pligter, mere optagede af os selv end af fællesskabet. Argumenter for genindførelse af tidligere tiders normer og dyder som gode manerer, høflighed, autoritet og dannelse. og Det faderløse samfund” - En kulturhistorisk analyse af konsekvenserne af fader- og autoritetssvækkelsen i den vestlige kultur i det 20. århundrede med fokus på fader-søn-forholdet, og på kulturkampen mellem faderlige værdier som autoritet og ansvar, og moderlige værdier som individualitet og omsorg.. Senest har han udgivet bogen:Derfra vores verden går” - Behandler spørgsmålet: Hvorfor er intellektuelle, kommentatorer og politikere så foruroligede over den stigende tendens til nationalisme.

Kalender

Ingen begivenheder fundet.