Højskoledag med foredrag og debat

– her forsøger vi at videreføre højskoletankens idé om en borgerskole for livet. Universitetet dyrker videnskab, og folkeskolen tage sig af de praktiske færdigheder, mens højskolen handler om, hvad det vil sige at være menneske.

Højskoledagene tager vigtige emner til debat, som handler om, hvad det vil sige at være menneske i begyndelsen af det 21. århundrede og borger i Danmark lige nu. Vi tager hele paletten i brug, historien, kulturen, litteraturen, kristendommen og kirken, når vore foredragsholdere holder deres oplæg. Vi lever i et forandringssamfund, betinget af en rivende teknologisk udvikling, der griber dybt forandrende ind i tilværelsen, så meget at vi flere gange i løbet af en almindelig levetid kan opleve en teknologi der forandrer vores måde at agere på og at være sammen på ... Vi nyder godt af det meste og prøver at følge med så godt vi kan. Så stadigt aktuelt er det at stille spørgsmålet, hvad vil det sige, at være menneske i vores tid anno 2018/19

Højskoledagene i Sognegården er onsdage kl. 10.30-14.00 – afbrudt af en frokostpause midtvejs. Hver gang indleder vi med en kop kaffe og en sang fra højskolesangbogen, der byder velkommen til dagens foredragsholder.

  • Pris 80 kr. pr. person inkl. frokost
  • Tilmelding senest to dage før på kirkekontoret – 86341674 / e-mail: ebeltoft.sogn@km.dk
  • Alle højskoledage foregår i Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13, Ebeltoft.

”Hvem – hvad – hvor - - i kristendommens spor”

Henning Thomsen

Onsdag den 23. januar 10.30-14.00.

Højskoledag med Henning Thomsen.

Kristendom er et perspektiv på vores liv med hinanden, som en fortsættelse af Guds liv med os. Den handler derfor hverken om et guddommeligt parallelsamfund eller om den enkeltes vej til målet.

Historisk begynder den med et konkret fællesskab om læren, bønnerne og brødsbrydelsen, som det hedder i begyndelsen af Apostlenes Gerninger. Det videreføres den dag i dag som gudstjenesten, der netop består af ordet, bønnerne/salmerne og nadveren. Men ikke nok med det – den samme ugentlige begivenhed fortæller også beretningen om, hvordan det kan gå til, at vi nu kan fortsætte hans liv fra dengang. ”Jul, påske, pinse” – hedder den beretning. Disse elementer vil spille en rolle i dagens fortælling om, hvad kristendom er.

Henning Thomsen, som nu er teologisk stiftskonsulent i Viborg og tidligere har undervist på universitetet, været præst i Ålborg Domkirke og rektor for pastoralseminariet i Århus.

”Den sidste nadver”

Klaus Wivel

Onsdag d. 27. februar kl. 10.30-14.00.

Højskoledag med Klaus Wivel.

I dette skræmmende og gribende foredrag tager Klaus Wivel afsæt i sin bog ”Den sidste nadver” – en rejse blandt de efterladte kristne i den arabiske verden.  Forfatteren giver en stemme til de kristne, der er tilbage i Mellemøsten og som dagligt må leve i frygt for overgreb og forfølgelse. Disse kristne er klemt inde mellem israelerne på den ene side og fundamentalistiske islamister på den anden. 

Klaus Wivel, redaktør, journalist og forfatter er uddannet cand.mag. i dansk og kommunikation og har været redaktionschef på Weekendavisen siden 1998.  Fra 2012 – 2015 var han avisens udenrigskorrespondent i New York. I mange år har han især koncentreret sig om den israelsk-palæstinensiske konflikt.

En ny måde at læse evangelierne på?

Mogens Müller

Onsdag den 27. marts kl. 10.30-14.00.

Højskoledag med Mogens Müller.

Traditionelt har man forstået Det Nye Testamentes fire evangelier som stort set selvstændige vidnesbyrd om Jesus, hans gerning og skæbne.

For længe siden har man dog opgivet forestillingen om, at to af evangelieforfatterne skulle have været øjenvidner. Desuden er det blevet almindeligt accepteret, at Markusevangeliet er det tidligste og har ligget til grund for dem, der skrev henholdsvis Matthæus- og Lukasevangeliet. Men hvad gør den tanke ved de evangelier vi kalder for Mattæus og Lukas evangelium. Er de senere evangelier så ’genskrivninger’, dvs. redigerede udgaver af deres forgænger eller forgængere?

Således kan der argumenteres for, at rækkefølgen er: Markus-, Matthæus-, Johannes- og Lukasevangeliet, hvor det sidste tilmed også indbefatter aposteltiden med sin fortsættelse, Apostlenes Gerninger. Det indbyder alt sammen til at læse evangelierne som skrifter, der er skrevet af skabende teologer.

Mogens Müller blev cand. theol. 1972. Siden 1982 professor i nytestamentlig eksegese ved Det teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Siden 2002 prodekan. Blev i 1984 dr. theol. på en afhandling om betydningen af udtrykket „menneskesønnen“ i Det nye Testamente. Har derudover sammen med Lisbet Müller skrevet „Politikens Bibelleksikon“ (1992). Mogens Müller er desuden forfatter til bl.a. „Mattæusevangeliet fortolket“ (Bibelselskabet 1988) og meget mere.

Kalender

23jan kl. 10:30

Højskoledag med Henning Thomsen

”Hvem – hvad – hvor  - -  i kristendommens spor.”

Kristendom er et perspektiv på vores …

23jan kl. 10:30
27feb kl. 10:30

Højskoledag med Klaus Wivel

”Den sidste nadver”

I dette skræmmende og gribende foredrag tager Klaus Wivel afsæt i …

27feb kl. 10:30
27mar kl. 10:30

Højskoledag med Mogens Müller

En ny måde at læse evangelierne på?

Traditionelt har man forstået Det Nye Testamentes …

27mar kl. 10:30