Palmesøndag

I Handrup Kirke er den smukke altertavle malet af Kræsten Iversen som et forstudie til en glasmosaik i Risskov Kirke. Billedet forestiller palmesøndag, hvor Jesus kommer til Jerusalem. Jesus kommer dog ikke dertil som en mægtig konge til hest, men til gengæld sagtmodig ridende på et æsel. Alligevel vifter folk med palmegrene, breder deres kapper ud på vejen foran ham og hylder ham med ordene ”Hosianna, hosianna!” som betyder ”frels dog”. Folket håber på en frelser, der kan redde dem fra den romerske besættelsesmagt! Jesus er i stedet for afbildet i rødt tøj som et symbol på, at han snart skal ofres på et kors.

På altertavlen ses også en skikkelse i et træ; det kunne måske være Zakæus, selvom fortællingen er forud for palmesøndag.

Skærtorsdag

Skærtorsdag er evangeliet i sin rene form. Jesus spiser sit sidste måltid med sine disciple. Han ved, at en forråder ham, en fornægter ham og mindst en tvivler på ham. Alligevel deler han ud af sig selv, bryder brødet og drikker vin med dem; stifter den nye aftale med netop disse mennesker. Han fortæller dem, at for fremtiden gælder kun kærlighedsbuddet. Som han har elsket os, skal også vi elske hinanden. Han favner selv den værste synder. Og vi kan for fremtiden tænke, at når der er plads til disse mennesker – hans disciple – ved Jesu bord, skærtorsdag aften. Så er der også plads til os. Så er der altid plads hos Jesus. Det mindes vi skærtorsdag. Og søndag efter søndag, når der er altergang.

Langfredag

Langfredag er korsets dag. Smertens, lidelsens og sorgens dag. Det er det for Jesus, der hænger på korset. Og det er det for hans mor og venner. I Ebeltoft kirke viser alterbilledet Jesu pinsler på korset. Jesus hænger mellem de to røvere, hvor den ene håner ham, men den anden siger, at Jesus er uretfærdigt dømt og at han gerne vil med i Paradis. Soldaten, der tilbyder Jesus eddike at slukke tørsten med, er der. Josef af Arimetræa er der, (figuren med de røde støvler) i hvis gravhule, Jesus begraves. Jesu mor er der også, hun står sammensunket af sorg over at se sit barn hænge på korset. Langfredag er en tragedie, en forfærdelsens dag – samtidig viser resten af påsken os, at Langfredag også er noget andet.

Musik til langfredag 2020 i Dråby Kirke

Musik til langfredag 2020 i Dråby Kirke. Gabriels Obo af Ennio Morricone. Organist Christoffer Holmriis Steffansen.

Påskemorgen

”Kristus er opstanden.” Fortællingen om Jesu tomme grav er åbenbaringen af et lys, vi ikke normalt ser. Påskemorgen er som en håbets hilsen fra Guds fremtid. Lysvældet bag lysvældet. Påskemorgen er begyndelsen på en fortælling, som ikke er slut endnu. Påskemorgen er en engel i hvide klæder, der siger: Vær ikke forfærdede! Frygt ikke! Glæd jer!

Påskemorgen er også en berøring af de følelser som kommer i mødet med det irrationelle. Jesu opstandelse er påstanden om, at Guds kærlighed er livets inderste og yderste mening. Påskemorgen er fortællingen om troen, der gennemsyrer alt og fornyer synet på alt, livet og døden, naturen og tankerne. Påskemorgen er den åbne dør, der fører ud af det, som før var tillukket, en ny vej. Påskens tilsagn til hver enkelt af os, er, ”vær ikke forfærdede”, Gud i Kristus åbner livet og døden for os.

Musik til Påskedag 2020 i Ebeltoft Kirke.

Musik til Påskedag 2020 i Ebeltoft Kirke. "Kirken den er et gammelt hus" af Preben Andreassen. Organist Christoffer Holmriis Steffansen.

2. påskedag

I Ebeltoft Kirke er dette kalkmaleri, som jeg (Maria) kigger på hver gang, jeg er i kirke. Det forestiller to engle med et lille postkort imellem sig, der fortæller, at Gud gav sin søn for at alle, som tror på ham, skal have evigt liv. Og her rammer vi lige ind i 2. påskedag: Maria Magdalene kommer til graven for at se til den døde Jesus, men til han er væk! I stedet for sidder der to engle ved graven, og de spørger hende, hvorfor hun græder. ”De har flyttet min Herre!” I det øjeblik kommer Jesus, men Maria genkender ham ikke, hun tror det er havemanden. Først da han kalder hende ved navn, genkender hun ham og ser, at han er opstået fra de døde. Hun løber hen og fortæller de andre disciple det. Hermed den første spæde begyndelse på kristendommens udbredelse.

Glædelig påske!

Kærlig hilsen Juma Nellemann Kruse, Heidi Bisgaard og Maria Louise Sønderby Andersen

Aktuelle nyheder:

Retningslinjer for begravelser og bisættelser i Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn

For at minimere smitterisikoen ved corona-virusen har vi set os nødsaget til at indføre følgende: Deltagerantallet ved disse handlinger må maksimalt være 10 personer inklusive den kirkelige betjening. [mere]

Pressemeddelelse

Som følge af regeringens tiltag for at bremse corona covid19 – AFLYSES alle arrangementer de næste 14 dage. For vi skal passe på hinanden. Mod al sædvane er alle gudstjenester og aktiviteter i vore tre kirker i Ebeltoft, Dråby og...[mere]

Få en kopi af månedens aktiviteter lige til at udskrive og hænge op på opslagstavlen: