Sognets præster

Heidi Bisgaard

kirkebogsførende sognepræst

Ebeltoft præstegård, Grønningen 11, 8400 Ebeltoft

86341117 /  hbis@km.dk

Henning Nielsen

sognepræst

Hyllested præstegård, Hulgaden 1, Hyllested, 8400 Ebeltoft

86336022 / hnil@km.dk

Juma Nellemann Kruse

sognepræst

Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft

21605350 / jukr@km.dk