Sognepræst Henning Nielsen går på pension

30.06.2017
Af: Per Norup Kock

Sognepræst Henning Nielsen har, efter at have virket i folkekirken i 35 år, valgt at gå på pension med virkning fra 1. august d.å.

Henning Nielsen har i en årrække været landsbypræst. Fra 1982 til 2011 i de to sogne Hyllested og Rosmus og fra 2009 til 2011 tillige i Tirstrup og Fuglslev sogne. De sidste knap 6 år har han været sognepræst hos os. Han har tillige i mere end 20 år været præst i Søværnet med tre udsendelser til forskellige brændpunkter i verden og med en enkelt afstikker som feltpræst i Afghanistan.

Henning Nielsen er et vidende og engageret menneske og har gennem årene opbygget en stor og trofast menighed, der fremover vil savne ”deres” præst.

Årene i Ebeltoft-Dråby-Handrup Sogn har været udfordrende og spændende, men alligevel har Henning Nielsen haft kræfter til, udover de mange kirkelige handlinger, at arbejde med højskoledage, sogneaftener og studiekredse.

Sit otium agter han at nyde i hovedstaden tættere på sine børn og børnebørn og med mulighed for at deltage i det grundtvigske miljø omkring Vartov, der har hans store interesse.

Henning Nielsen holder sin afskedsprædiken i Ebeltoft Kirke søndag den 30. juli kl. 11.00, hvorefter menighedsrådet vil være vært ved et lettere traktement i Sognegården.

Vi takker Henning Nielsen for hans indsats gennem årene og ønsker ham et langt og givende otium som pastor emeritus.

På menighedsrådets vegne Per Norup Koch, formand. 

Del dette: