søndag24sep2017

Høst- og Familiegudstjeneste i Ebeltoft Kirke

søndag24sep2017 kl. 11:00 - 12:30

15. s.e. trinitatis. Prædikant: Heidi Bisgaard. Kollekten ved dagens gudstjeneste går til Folkekirkens Nødhjælp.

Dagens tekst

Med frokost i sognegården og auktion over frugt og grøntsager.

Ved årets familie- og høstgudstjeneste fejrer vi og siger tak for årets høst med en festlig gudstjeneste i en flot pyntet kirke. Konfirmanderne bærer frugter og grøntsager hjemme fra haverne ind i kirken. Efter gudstjenesten indbydes alle til at deltage i en lækker frokost i Sognegården. Deltagelse er gratis.

Efter frokosten holder vi auktion over den al den dejlige frugt og grønt. Det beløb, som auktionen indbringer, sender vi til Folkekirkens Nødhjælp, så vores høst også kan komme andre til gavn.