søndag13aug2017

Højmesse i Ebeltoft Kirke

søndag13aug2017 kl. 11:00 - 12:00

9. s. e. trinitatis. Prædikant: Ann Maj Lorenzen. Kollekten ved dagens gudstjenester går til sognets menighedspleje. 

Dagens tekst