Højskoledag med foredrag og debat

LUTHER og reformationen

LUTHER og reformationen er temaet for de fire højskoledage, der er planlagt til efteråret og vinteren i Ebeltoft Sognegård. Martin Luthers navn er uløseligt knyttet til det brud, der skete omkring 1520 og fremefter, da Romerkirkens magt i store dele af Vesteuropa blev brudt.

Det hele begyndte i Tyskland, da en nidkær og rettroende munk, Martin Luther, tog på en pilgrimsfærd, en slags studietur til Rom, selveste hovedstaden for den magtfulde, katolske kirke, i 1510-11.

Der fik han indblik i renæssancepavedømmets forfald. Men samtidig fandt Luther ud af, hvordan det for Paven, i højere og højere grad, gjaldt om at øge pavestolens indflydelse både, politisk, økonomisk og militært.

Det kostede mange penge – og Luther fik øje på de mange økonomiske misbrug, der fandt sted. Det mest åbenlyse, og i Luthers øjne, mest foragtelige, var den blomstrende afladshandel.

Den fandt også sted i nærheden af Luthers hjemby, Wittenberg, hvor den berygtede af afladskræmmer, Johann Tetzel, benyttede et slogan, der – kort fortalt – lød: ”Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer!” Dette åbenlyse misbrug af kirken til at tjene mange penge fik Luther til at opslå de berømte 95 teser mod afladshandelen på kirkedøren i Wittenberg.

Læs mere om reformationen.

Vi har inviteret tre indsigtsfulde foredragsholdere, der fra hver deres sted vil tage os med gennem reformationshistorien og give os solid baggrundsviden til at forstå, hvad der egentlig skete ved reformationen i 1500-tallet.

Højskoledagene finder sted torsdag kl. 10.30 - 14.00, kun afbrudt af en frokost kl. 12.00-12.45. Vi indleder med en kop kaffe og en højskolesang, og der bydes velkommen til dagens foredragsholder.

Pris 80 kr. pr. person. Beløbet dækker udgiften til frokost. Tilmelding senest to dage før på kirkekontoret – af hensyn til frokosten: 86341674/ e-mail: ebeltoft.sogn@km.dk

Alle foredragene foregår i Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13, Ebeltoft.

Der er ingen arrangementer i denne kategori sommeren igennem.  GOD SOMMER!

Kalender

Ingen begivenheder fundet.